fot. http://www.muzeumsportu.waw.pl/

O idei Sokolstwa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Pocztówki prezentujące ideę Sokolstwa, jakie do 7 maja prezentowane będą w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, według dyrektora placówki Tomasza Jagodzińskiego mogą być zachętą do zainteresowania się ważnymi elementami historii sportu i narodu.

Pretekstem do wystawy „W jedności siła!” stała się 150. rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce.

„Dzieje Sokolstwa to istotny aspekt historii nie tylko rozwoju kultury fizycznej w naszym kraju, ale generalnie historii naszego narodu. Każdy dorosły Polak powinien wiedzieć, kim byli Sokoli, to wstyd nie znać dziejów organizacji, która w czasach zaborów krzewiła kulturę fizyczną, ideę patriotyzmu i walki o wolną Polskę” – podkreślił Jagodziński.

TG „Sokół” to najstarsze krajowe towarzystwo gimnastyczne, którego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji tej dyscypliny w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych i Związku Harcerstwa Polskiego. Statut pierwszego „gniazda”, jakie powstało we Lwowie, zatwierdzony został 7 lutego 1867 r. i ta data uznawana jest za symboliczną.

Jak poinformowała PAP kustosz wystawy Barbara Mikocka, unikatowe pocztówki sokole gromadzone są w stołecznym muzeum od 50 lat. Zbiory liczą około 600 sztuk, a odwiedzający placówkę mogą zobaczyć większość z nich.

PAP/RIRM

drukuj