O. A. Hess OFM: Święci Charbel, Rafka, Nimatullah i Mała Arabka chcą nam powiedzieć, że aby pojąć prawdę o Trójcy Świętej, nie wystarczy przyswojenie wiedzy biblijnej. Trzeba czegoś więcej, a dokładnie pokory wiary, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę

Święci, których relikwie wprowadzamy do toruńskiego Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, odnajdywali w swoim życiu niebo w duszy. Oni pozwolili Trójcy Świętej na zawsze zamieszkać w swych duszach (…). Święci Charbel, Rafka, Nimatullah i Mała Arabka chcą nam dziś powiedzieć, że aby pojąć prawdę o Trójcy Świętej, nie wystarczy przyswojenie wiedzy biblijnej. Trzeba czegoś więcej, a dokładnie pokory wiary, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę – podkreślił o. Azariasz Hess OFM.

12 czerwca bieżącego roku do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu zostały wprowadzone relikwie czterech świętych. Odbyło się to podczas Eucharystii o godz. 12.00 w Święto Trójcy Świętej. Homilie wygłosił o. Azariasz Hess OFM.

– Wiara w Trójcę Świętą wyróżnia nas na tle innych religii. Wiara podpowiada nam prawdę, że Bóg nigdy nie jest sam. Przez chrzest każdy z nas został wszczepiony w życie Trójcy Świętej i w życie Boga, który jest miłością – wskazał zakonnik.

Duchowny zwrócił uwagę na znaczenie sakramentu chrztu świętego. Ojciec Azariasz Hess powiedział, że „poprzez łaskę chrztu św. boskie osoby, które dziś czcimy, uczyniły sobie niebo w naszej duszy”.

– Święci, których relikwie wprowadzamy do toruńskiego Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, odnajdywali w swoim życiu niebo w duszy. Oni pozwolili Trójcy Świętej na zawsze zamieszkać w swych duszach. Na poważnie przyjęli i zrealizowali zaproszenie Boga skierowane do ludzi wszystkich czasów. To zaproszenie jest skierowane również do nas. „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2) – przypomniał duchowny.

Do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu trafiły relikwie: św. Charbela, św. Rafki z Libanu, św. Nimatullaha, a także św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, znanej jako Mała Arabka.

– Św. Charbel to mnich z Libanu, którego imię zna cały świat. Wielu zastanawia się nad jego fenomenem. Św. Charbel poświęcił całe swoje życie, aby adorować Boga i bez reszty zanurzać się w ascezie, kontemplacji i samotności. Sekretem i źródłem świętości św. Charbela była Eucharystia (…). Kolejna jest św. Rafka, zwana Ritą Bliskiego Wschodu. Jest ona szczególną orędowniczką osób cierpiących, które z ufnością proszą o ulgę w cierpieniu i o zdrowie. Św. Rafka patronuje prześladowanym oraz rozeznającym w swoim życiu wolę Bożą. Sekretem jej świętości jest skromność i pokora – podkreślił o. Azariasz Hess OFM.

Zakonnik podczas homilii przybliżył również życiorysy św. Nimatullaha al – Hardiniego i św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego.

– Św. Nimatullah al – Hardini był maronickim mnichem o wielkiej duchowości. Był przełożonym oraz wykładowcą. Kochał Eucharystię, Liturgię Godzin i Różaniec. Jego działalność nie ograniczała się jednak do modlitwy, ale również do wychowywania i prowadzenia wykładów. Kiedy prześladowano chrześcijan, nie uciekł, lecz pozostał ze swoim ludem (…). Jest jeszcze św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, która mówiła o sobie, że jest „maleńkim nic”. Pokora była jej największą bronią skutecznie odpierającą wszelkie ataki złego ducha – wskazał duchowny.

Zakonnik wyjaśnił, że powinniśmy wzorować się na świętych, którzy w pełni ufali Panu Bogu i z pokorą przyjmowali Jego naukę. Dodał, że musimy opierać się na wierze, ponieważ są prawdy, których nie można pojąć rozumem.

– Wiara w Boga stanowi dla nas wezwanie do większego zaangażowania i odpowiedzialności za siebie oraz własne zbawienie, a także za zbawienie naszych bliźnich. Święci Charbel, Rafka, Nimatullah i Mała Arabka chcą nam dziś powiedzieć, że aby pojąć prawdę o Trójcy Świętej, nie wystarczy przyswojenie wiedzy biblijnej. Trzeba czegoś więcej, a dokładnie pokory wiary, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę – podsumował o. Azariasz Hess OFM.

                                                                                                radiomaryja.pl

drukuj