NRL apeluje o zmiany prawne ws. klauzuli sumienia

Naczelna Rada Lekarska apeluje do premiera o zmiany prawne ws. klauzuli sumienia. Chodzi o zamianę w zapisach ustawy o zawodzie lekarza, „w taki sposób, aby umożliwić polskim lekarzom i lekarzom dentystom wykonywania zawodu zgodnie z nakazami ich sumień, stosownie do postanowień rezolucji”.

Przepisy nakładają na lekarza, który nie wykonuje świadczeń niezgodnych z jego sumieniem, obowiązek wskazania możliwości ich uzyskania, a to często jest niemożliwe – apelują lekarze w liście do Donalda Tuska. Oznacza to, że mogą oni odmówić wykonania np. tzw. legalnej aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych, ale lekarz musi wskazać szpital, w którym kobieta może ją wykonać. Informacje te przekazał dr Maciej Hamankiewicz – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

– Opowiedzieliśmy się bardzo jednoznacznie za ochroną życia ludzkiego. Od tamtej pory niezmiennie przy tej idei trwamy. Utwierdzał nas w tym – błogosławieństwem naszego Kodeksu Etyki Lekarskiej – Jan Paweł II, kierując zresztą w tej sprawie do nas szczególnego rodzaju przesłania. W związku z tym, każdy z polskich lekarzy ma prawo powołać się na swoje sumienie. Jeżeli moje sumienie nie pozwala mi przerywać trwania ludzkiego życia, to proszę mi to umożliwić – powiedział dr Maciej Hamankiewicz.

Polskie prawo wprowadza ograniczenie stosowania klauzuli sumienia, które jest niezgodne z rezolucją Rady Europy, ponieważ nie przewiduje ona dodatkowych warunków stosowania tej klauzuli. To oznacza, że polskie prawo jest niespójne – dodaje dr Maciej Hamankiewicz.

– Rezolucja zgromadzenia Parlamentu Rady Europejskiej prowadziła klauzulę sumienia, znacznie dalej idącą niż w Polsce. Mówiącą o tym, że lekarz ma prawo odmówić zabiegu, który jest niezgodny z jego sumieniem. Lekarz zgodnie ze swoim sumieniem nie może wskazywać chętnemu do wykonania takiego zabiegu, gdzie on ma ten zabieg stosować. Mało tego, rezolucja poszła jeszcze dalej, poza tym, że nawet całe zakłady opieki zdrowotnej mają prawo do ustalenia własnych zasad odmowy i wcale nie muszą wskazywać, gdzie to ma być wykonane. W Polsce jak widzimy prawo jest niespójne, bo z jednej strony możesz dochować wierności swojej wierze, swojemu sumieniu, ale musisz wskazać i znaleźć, gdzie ten ktoś ma wykonać np. tzw. aborcję – powiedział dr. Maciej Hamankiewicz.

Przypomnijmy, na wadliwość konstrukcji klauzuli sumienia w prawie polskim wskazał również w wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka.

RIRM

 

drukuj