Nowy Sącz – rozpoczęły się ekshumacje czerwonoarmistów

Ruszyła ekshumacja żołnierzy Armii Czerwonej pochowanych w Nowym Sączu. Chodzi o szczątki 6 osób znajdujące się pod częściowo już rozebranym pomnikiem chwały Armii Czerwonej. Rozbiórkę pomnika i ekshumację zapowiadano już kilkakrotnie, ale nie było na to zgody strony rosyjskiej, wymaganej przez międzynarodowe umowy.

W kwietniu bieżącego roku strona rosyjska zgodziła się na ekshumację i przeniesienie na cmentarz szczątków żołnierzy.

Dr Jerzy Bukowski, Rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie przypomina, że tę decyzję poprzedziła wieloletnia batalia.

– Dwadzieścia trzy i pół roku temu rada miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę o likwidacji pomnika chwały Armii Czerwonej oraz o ekshumacji ze zbiorowego grobu znajdującego się obok tego pomnika 6 krasnoarmieńców i przez ten cały czas, prawie ćwierćwiecze, żaden prezydent miasta Nowego Sącza, który jest przecież władny wykonać taką uchwałę i zobowiązany, nie dokonał tego. Trzeba było ogromnych nacisków środowisk patriotycznych, przede wszystkim z Małopolski i Śląska, które nie pozwoliły zapomnieć o tej sprawie – powiedział dr Jerzy Bukowski.   

Oprócz zbiorowej mogiły przed pomnikiem w centrum miasta, pracami ekshumacyjnymi są objęte mogiły w okolicach Nowego Sącza.

Władze województwa małopolskiego przewidują, że w trzeciej dekadzie sierpnia wszystkie szczątki ekshumowanych żołnierzy Armii Czerwonej zostaną złożone na cmentarzu w Nowym Sączu.

RIRM

drukuj