fot. PAP/Marcin Bielecki

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach uszczelni polskie granice

Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów w zakresie nielegalnego przekroczenia granicy – to główny cel noweli ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projektem przygotowanym przez MSWiA zajęła się dziś sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt zawiera rozwiązania mające przeciwdziałać nadużywaniu instytucji ochrony międzynarodowej przez cudzoziemców. Wielu z nich dla osiągnięcia innych celów niż ochrona przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy, poprzez złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, uzyskuje prawo do przekroczenia granicy i pobytu na terytorium państwa. Służy to ominięciu konieczności spełnienia warunków przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, określonych w kodeksie granicznym Schengen.

W noweli szczegółowo opisano proces tzw. procedury push-back, czyli cofnięcia osoby, która znalazła się na terytorium Polski bezprawnie. O szczegółach mówił podczas pierwszego czytania projektu wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

– Zmiana przepisów to dosyć istotny element. Nie wpływa na zapewnienie cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępu do właściwych procedur udzielania ochrony międzynarodowej. Możliwość ubiegania się o ochronę międzynarodową zgodnie z krajowymi i unijnymi ramami prawnymi, a także zobowiązaniami wynikającymi z konwencji genewskiej będzie dostępna dla osób ubiegających się o ochronę na terytorium RP. Implementacja powyższych przepisów prawa Unii Europejskiej i uzupełniające je rozwiązania krajowe usprawniają jednocześnie działania Straży Granicznej w zakresie zapobiegania przekroczeniom granicy wbrew przepisom prawa. Projektowane zmiany przepisów są uzgodnione ze Strażą Graniczną i wynikają z jej obserwacji – mówił wiceminister.

Nowelizacja to odpowiedź na trwający od kilku tygodni kryzys na granicy polsko-białoruskiej.

Zuzanna Dąbrowska, Warszawa/RIRM

drukuj