Nowela o zgromadzeniach do Trybunału Konstytucyjnego

NSZZ „Solidarność” skieruje do Trybunału Konstytucyjnego skargę na nowelizację ustawy o zgromadzeniach publicznych. Skarga ma być gotowa w ciągu dwóch – trzech tygodni.

Pracuje nad nią zespół ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Jesteśmy absolutnie przekonani o słuszności tej skargi i spodziewamy się druzgocącej opinii Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy pewni, że prezydent będzie miał się czego wstydzić. Prawo to ocenialiśmy wielokrotnie,  stąd nasza informacja  o tym, że jest ono niedobre i z pewnością nieprzemyślane. Prawo to cofa naród do czasów PRL, pozwala urzędnikom podejmować decyzje w zakresie najważniejszych wolności obywatelskich. Do takich wolności należy prawo do zgromadzeń i prawo do nieskrępowanego wyrażania swojej opinii, nawet w formie protestu – mówił Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ „Solidarność”.

Projekt nowelizacji Prawa o zgromadzeniach powstał po zeszłorocznych zajściach w stolicy w związku z obchodami Święta Niepodległości 11 listopada.

Ustawa wprowadza zakaz posiadania przez uczestników zgromadzenia wyrobów pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych materiałów lub narzędzi.

Zakłada też możliwość zakazania organizowania dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, jeżeli nie jest możliwe ich oddzielenie lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu, zdrowiu albo mieniu.

 

RIRM

drukuj