Nowe przepisy dot. OFE już w połowie stycznia

14 stycznia wejdzie w życie część nowych przepisów dot. OFE. Cała ustawa, która ma dać Polakom wybór, czy chcą odkładać na emeryturę tylko w ZUS, czy w ZUS i OFE, ma wejść w życie 1 lutego.  

Wcześniej, bo po czternastu dniach od ogłoszenia ustawy, czyli 14 stycznia zacznie obowiązywać m.in. regulacja związana z nałożonym na OFE obowiązkiem przekazania obligacji do ZUS.

Przepisy mówią, że 3 lutego 2014 r. OFE mają umorzyć 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka OFE na dzień 31 stycznia 2014 r

Tego dnia fundusze mają przekazać do ZUS aktywa o wartości odpowiadającej sumie umorzonych jednostek rozrachunkowych. Chodzi m.in. o obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa.

Poseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk po terminach wejścia w życie poszczególnych przepisów w życie widać jak bardzo rządzącym spieszy się z przejęciem środków z OFE.

– W szczególności chodzi o przepis związany z umorzeniem ponad 150 mld zł obligacji Skarbu Państwa i gwarantowanych przez Skarb Państwa, które są w zasobach OFE. Niestety może być tak, że jeżeli będzie brakowało tych obligacji do poziomu 51 proc., bo taki został ustalony dla wszystkich funduszy, niezależnie od tego jaką mają aktualnie strukturę akcyjno-obligacyjną, że będą musiały sprzedawać część akcji, aby mieć środki finansowe, które przekażą w odpowiedniej wysokości do zapłaty ubezpieczeń społecznych. Nie ulega wątpliwości, że może się to wiązać z takim trzęsieniem ziemi w finansach OFE. Te przepisy wchodzą bardzo szybko, bo widać, że rządzącym bardzo się śpieszy – zaznacza poseł Zbigniew Kuźmiuk.

Po 14 dniach od ogłoszenia wejdzie w życie przepis, który mówi iż od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. członek OFE może złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o przekazywaniu do OFE części składki emerytalnej. Chodzi o 2,92 proc. pensji. Składki osoby, która nie wybierze OFE będą trafiać na subkonto w ZUS.

Tymczasem nie ma żadnej kampanii informacyjnej o tym, jak w pełni będą funkcjonować OFE po wejściu w życie ustawy – zauważa ekonomista Kuźmiuk.

To jest niesłychanie groźne dla ubezpieczonych, ponieważ przez pierwsze lata po umorzeniu obligacji te fundusze będą miały charakter bardzo akcyjny. Ponad 70 proc. kapitału to będą akcje. Te fundusze będą obarczone ogromnym ryzykiem. Tego rodzaju informacje nie docierają do ubezpieczonych w OFE, a już niedługo będą oni musieli podejmować decyzje czy przenoszą bieżącą składkę do ZUS, czy też chcą dalej, żeby OFE tą bieżącą składkę znowu inwestowało. Niestety wszystko wskazuje na to, że dzieje się to na wariackich papierach. Za tę niefrasobliwość koalicji PO-PSL, która przygotowała te zmiany w takim a nie innym kształcie, zapłacą niestety przyszli ubezpieczeni – podkreśla poseł Zbigniew Kuźmiuk.

Ponadto istnieje zagrożenie, że ustawę o OFE zakwestionuje Trybunał Konstytucyjny, co może wywołać lawinę wniosków o odszkodowanie do Skarbu Państwa.

RIRM

drukuj