fot. twitter/MieszkanieDlaMłodych

Nowe mieszkania dla najuboższych

Jeszcze w tym roku na polskim rynku ma pojawić się blisko 6700 lokali mieszkalnych. To efekt bezzwrotnego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

W Polsce brakuje mieszkań. Nawet od 0,5 do 3 milionów. Ze statystyk wynika również, że na 1000 mieszkańców przypadają 363 lokale, gdzie średnia europejska to 435. Jedną z odpowiedzi na ten deficyt jest program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, realizowany ze środków Funduszu Dopłat. Od 2007 roku, przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, powstało prawie 19 tys. mieszkań dla najbardziej potrzebujących. Dodatkowe 6700 powstanie jeszcze w tym roku.

 Inwestycje zlokalizowane są zarówno w dużych miejscowościach, […]jak i małych ośrodkach. Łącznie wartość tych przedsięwzięć to ponad 3 mld zł, z czego Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił dofinansowania w kwocie około 1 mld złwskazał Paweł Karpiński, dyrektor Biura Funduszy Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dodał, że BGK korzysta przy tym ze wsparcia instytucji, które najbardziej znają potrzeby osób najuboższych, czyli gmin, spółek gminnych, powiatów oraz organizacji pożytku publicznego.

Nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych z 2018 roku wprowadziła duże zmiany w tym zakresie.

– Od 1 stycznia 2019 roku również obowiązuje tryb ciągły składania wniosków. Te wnioski będziemy przyjmować po opublikowaniu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, które będą finansowane ze środków funduszu dopłat – powiedział Paweł Karpiński.

Dzięki temu inwestorzy mogą się zgłaszać po wsparcie w dowolnym momencie. Dodatkowo gmina, która chce stworzyć mieszkania komunalne, nie ma obowiązku zapewnienia takiej samej liczby mieszkań socjalnych. To wszystko sprawia, że mieszkań komunalnych przybywa w coraz szybszym tempie. Ustawa przewiduje też łączne dofinansowanie dla przedsięwzięć przeznaczonych dla osób najuboższych w kwocie ponad 6 mld zł.

TV Trwam News/RIRM

drukuj