(fot.PAP)

NIK złożył do CBA doniesienie na przebieg przetargu w ZUS

Prezes NIK poinformował szefa CBA o poważnych wątpliwościach dotyczących zachowania bezstronności przez pracowników ZUS w postępowaniu przetargowym na system informatyczny. Chodzi o przetarg, który wygrała firma Asseco.

Z informacji medialnych wynika, że dwie osoby z Asseco, dwie z ZUS oraz osoba pracująca w Urzędzie Zamówień Publicznych, który nadzoruje takie przetargi, zasiadały w radzie nadzorczej jednej z fundacji. Ponadto wymagania przetargowe ZUS były tak precyzyjne, że dotyczyły nawet doświadczenia i wykształcenia 87 specjalistów. W rezultacie do przetargu przystąpiła tylko jedna firma – Asseco Poland – i wygrała.

NIK przeprowadzi w ZUS dwie kontrole. Izba sprawdzi, jak zorganizowano i przeprowadzono w ZUS przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego. Ponadto zbada: czy przetarg spełniał kryteria bezstronności? Czy zawarta umowa gwarantuje efektywne funkcjonowanie Kompleksowego Systemu Informatycznego?

– Rozpoczęliśmy również kontrolę przygotowania ZUS do realizacji zadań wynikających z ustawy, która zmieniła dotychczasowe zasady funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce. Wątpliwości te wymagają wyjaśnienia przy użyciu środków prawnych, którymi dysponuje CBA.  Dotarliśmy już w ZUS do wszystkich niezbędnych dokumentów dot. zarówno przetargu na utrzymanie systemu informatycznego, jak i przetargu dotyczącego modernizacji tego systemu w związku z wprowadzanymi zmianami funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce.  Dokumenty te są obecnie poddawane wnikliwej analizie – mówi Paweł Biedziak, rzecznik prasowy NIK.

Kompleksowy System Informatyczny to główny system informatyczny ZUS, dzięki któremu są m.in. naliczane renty i emerytury. Przetarg na utrzymanie Kompleksowy System Informatyczny wygrała firma Asseco Poland, która w połowie lat 90. zbudowała system i od tego czasu wygrywała przetargi na jego utrzymanie.

RIRM

drukuj