Niepewna sytuacja specjalnych ośrodków wychowawczych

Celem MEN nie jest likwidacja a wyegzekwowanie przestrzegania prawa przez specjalne ośrodki wychowawcze – powiedział wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki.

Odpowiedział on na pytanie posłów PiS ws. planu likwidacji specjalnych ośrodków wychowawczych, które w większości są prowadzone przez zgromadzenia zakonne.

Poseł Adam Kwiatkowski przypomniał, że w pod koniec sierpnia niektóre organa prowadzące otrzymały z MEN-u informację, że likwidacja SOW-ów wydaje się być nieunikniona. Komunikat ten poprzedzał kontrole.

– Kontrole przebiegały w dwóch falach. Kilka rozmów kontrolerów, którzy  kontrolowali te ośrodki z poziomu kuratorów, zostało usłyszanych. Pytali oni organów prowadzących i kuratorów czy dalej kontrolować, bo wszystko jest w porządku. Można powiedzieć, że te kontrole były przeprowadzane z założeniem, że coś trzeba znaleźć. Niedawno skończyła się druga serie kontroli i tak naprawdę nie znamy ich wyników. Nie mamy raportów. Chcielibyśmy się dowiedzieć, kiedy one będą upublicznione, czy uzasadniają z góry założoną przez ministra edukacji tezę, że te ośrodki trzeba zlikwidować, co jest absolutnym skandalem – mówił Adam Kwiatkowski.

Wiceminister Tadeusz Sławecki przyznał, że większość specjalnych ośrodków wychowawczych funkcjonuje dobrze i bardzo dobrze. Natomiast są pewne ośrodki, które zostały objęte nie kontrolą ministerstwa a prokuratury.

Stwierdził też, że nieupoważnione jest twierdzenie o założonych z góry efektach kontroli MEN-u. Przedstawił scenariusz podejmowanych działań ministerstwa. Podkreślił, że rozważane jest przekształcenie placówek w ośrodki pieczy zastępczej a likwidacja jest ostatecznością.

Poseł Małgorzata Sadurska pytała o plany przekształcenia SOW-ów i ewentualne rzeczywiste przyczyny takich działań

– Czy prawdą jest, że cały czas rozważany jest pomysł przekształcenia np. w bursy? Bursy to noclegownie, a w specjalnych ośrodkach wychowawczych dzieci mają specjalistyczną opiekę pediatrów, psychiatrów, logopedów. To stanowisko trochę ewaluuje. Państwo się wycofują z agresywnej likwidacji, w kierunku przekształcenia. Niepokój w SOW-ach pozostaje. Jaki jest koszt utrzymania dla budżetu państwa tych 43 SOW-ów, w tym – bodajże – 32 prowadzonych przez zgromadzenia zakonne? Czy jest to to, że większość SOW-ów jest prowadzone przez zgromadzenia zakonne nie było powodem do przeprowadzenia tej planowanej akcji likwidacji SOW-ów? – pytała Małgorzata Sadurska.

Na tak zadane pytania zabrakło jednak odpowiedzi.

W 42 specjalnych ośrodkach wychowawczych w Polsce przebywa około 2 tys. dzieci i młodzieży. Ośrodki te są placówkami systemu oświaty, jednak nie prowadzą szkół.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj