fot. PAP/EPA

Niemcy: Prezydent krytykuje rodaków za nieznajomość konstytucji

Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier skrytykował w środę swoich rodaków za nieznajomość konstytucji RFN. W czwartek mija 70 lat od ogłoszenia ustawy zasadniczej Niemiec Zachodnich.

„Niemcy wiedzą za mało o własnej ustawie zasadniczej” – powiedział Frank-Walter Steinmeier w przemówieniu wygłoszonym w przeddzień rocznicy ogłoszenia dokumentu w 1949 roku.

Jako uzasadnienie przywołał sondaż przeprowadzony przez instytut badania opinii Infratest dimap, w którym Niemcy odpowiadali na pytanie, z czym kojarzy im się konstytucja. Dla 27 proc. jest to obrona godności, praw człowieka i praw podstawowych. Na kolejnych miejscach znajdują się równość i równouprawnienie, gwarancja wolności prasy, praworządność i wolność wyznania, która budzi skojarzenie z konstytucją u 4 proc. badanych.

„Czy może nam to wystarczyć?” – pytał prezydent i zaapelował o lepszą edukację w tej dziedzinie.

Ma to znaczenie, gdyż jak zaznaczył, ustawa zasadnicza musi się bronić nie tylko w okresach pomyślności, ale również przejść próbę cięższych czasów.

„Czy mielibyśmy wówczas wystarczającą liczbę patriotów konstytucyjnych? Uważam, że tak. Ale powinniśmy się wciąż na rzecz tego angażować” – przekonywał.

Zdaniem Franka-Waltera Steinmeiera konstytucja gwarantuje Niemcom wolność i równouprawnienie.

„Ale tylko poprzez dialog, tłumaczenie i słuchanie oraz przez gotowość do kompromisu możemy rozważać, jak mając te podstawy chcemy razem żyć jako społeczeństwo” – podsumował prezydent.

23 maja 1949 roku Rada Parlamentarna składająca się z przedstawicieli 11 landów zachodniej strefy okupacyjnej uroczyście ogłosiła ustawę zasadniczą RFN. Wcześniej została ona zaakceptowana przez władze okupacyjne i ratyfikowana przez 10 parlamentów krajowych. Bawaria głosowała przeciw ustawie, domagając się większej federalizacji kraju.

Z okazji rocznicy w całym kraju odbędą się uroczystości i imprezy upamiętniające.

Konstytucja jest dla Niemców szczególnie ważna nie tylko jako zbiór podstawowych przepisów, ale też jako idea, która spaja naród. Po II wojnie światowej i podziale kraju wielu intelektualistów szukało uzasadnienia dla istnienia zachodniego społeczeństwa niemieckiego. Na początku lat 60. ubiegłego wieku powstała idea patriotyzmu konstytucyjnego, jako alternatywa dla patriotyzmu związanego z narodem czy wspólnotą kulturową z jednej strony a kosmopolityzmem – z drugiej.

Niemniej jednak ogromna większość Niemców jest zadowolona z konstytucji swojego państwa – wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut Infratest dimap. Aż 88 proc. mieszkańców RFN uważa, że uchwalona prawie 70 lat temu ustawa zasadnicza przetrwała próbę czasu i wciąż się sprawdza. Na zachodzie kraju takiego zdania jest 90 proc. ankietowanych, na wschodzie – 78 proc.

Mniejszy odsetek obywateli Niemiec jest zadowolony z tego, jak działa ich demokracja – 65 proc., podczas gdy niezadowolonych jest 34 proc. W tym przypadku podział na dawne Niemcy Zachodnie i NRD jest jeszcze bardziej wyraźny. O ile w zachodnich landach odsetek niezadowolonych jest nieznacznie niższy od średniej dla całego kraju – 32 proc., we wschodnich jest on wyraźnie wyższy – 45 proc.

PAP/RIRM

drukuj