PAP/Marcin Obara

Niemcy: Marszałek Senatu spotkał się z Polonią w ośrodku „Concordia”

Dziękujemy wam za to, że długo i cierpliwie budujecie tu fundamenty polskości – powiedział w niedzielę w Herdorf marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas wizyty w Chrześcijańskim Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego „Concordia”.

„Dziękujemy państwu za wszystko, co robicie – księża i siostry – dla Kościoła, dla społeczności polskiej, ale też dla społeczności niemieckiej. Dziękuję też tym, którzy przyczynili się do tego, że Kościół wokół Polonii, w centrum Polonii, w sercach Polaków jest, był i będzie” – powiedział Stanisław Karczewski do zebranych w ośrodku „Concordia”.

Mówił, że wspólnotę polską buduje się przede wszystkim na dwóch fundamentach: wierze i języku polskim. Podkreślał, że „Concordia” wspiera oba te fundamenty.

Marszałek Senatu powiedział, że kościół dla ośrodka zbudowano w bardzo krótkim czasie.

„Ale w sercach i naszych głowach trzeba budować długo i ciągle. I za to, że długo i ciągle budujecie to, co jest naszym fundamentem, bardzo wam dziękuję” – dodał Stanisław Karczewski.

Marszałek Senatu przebywa w Niemczech od trzech dni; towarzyszą mu senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą: Janina Sagatowska, Andrzej Pająk, Maciej Łuczak i Robert Gaweł.

Delegacja zwiedziła ośrodek polonijny „Concordia” w Herdorf-Dermbach, gdzie senatorowie spotkali się z dyrektorem ośrodka ks. Marcinem Maślakiem, rektorem Polskiej Misji Katolickiej ks. Stanisławem Budyniem oraz przedstawicielami Polonii. Senacka delegacja złożyła też wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.

„Concordia” to polonijny ośrodek spotkań i krzewienia polskiej kultury, który kupiła Polska Misja Katolicka w latach 90. To jeden z dwóch takich ośrodków Misji Katolickiej na terenie tego regionu Niemiec. Od roku 2002 są tu organizowane spotkania młodzieży polonijnej z Niemiec i Europy Zachodniej. W tym roku uczestniczyło w takim spotkaniu ok. 2 tys. osób. W ośrodku odbywają się kolonie letnie dla dzieci. Senat wspiera działalność ośrodka od wielu lat z pieniędzy przeznaczonych na opiekę nad Polonią.

W Niemczech pracuje ponad 100 polskich księży. W 300 kościołach i kaplicach odprawiane są polskie Msze św. Na polską katechezę uczęszcza ok. 8 tys. dzieci. Misje są ośrodkami religijności, ale też życia kulturalnego, oświatowego i społecznego.

W Niemczech mieszka ok. 1,8 mln polskich obywateli i osób polskiego pochodzenia, które przyjechały do Niemiec w ramach tzw. łączenia rodzin. Polonia w Niemczech nie ma statusu mniejszości narodowej. Prawa Polaków w Niemczech reguluje Traktat zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

PAP/RIRM

drukuj