Niekorzystna ustawa o ewidencji ludności

Państwowa Komisja Wyborcza alarmuje, że jeżeli nie zostaną zmienione przepisy ustawy o ewidencji ludności to po 1 stycznia 2014 roku nie będzie w Polsce podstaw do przeprowadzenia wyborów. Przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej wystosowali w tej sprawie list do prezydenta, premiera i marszałek sejmu.

Ustawa o ewidencji ludności przewiduje, że z początkiem 2014 roku przestanie obowiązywać obowiązek meldunkowy rejestru mieszkańców.

Tym samym gminy nie będą miały podstaw, aby przekazać PKW danych do stworzenia spisu wyborców. Państwowa Komisja Wyborcza nie będzie miała również danych do tego, aby określić wielkość okręgów wyborczych i ilu posłów w danych okręgach można wybierać. Ilość posłów wybieranych w danym okręgu jest bowiem uzależniona od liczby mieszkańców.

 

Państwowa Komisja Wyborcza alarmuje, że te przepisy muszą ulec zmianie, albo muszą zostać wprowadzone przepisy przejściowe. Niepokojące jest jednak to co Państwowa Komisja Wyborcza proponuje w zamian. Według planów każdy obywatel przed głosowaniem będzie musiał sam dopisać się do spisu wyborców – jeżeli tego nie zrobi to nie będzie mógł głosować.

 

Poseł Wojciech Szarama powiedział, że biorąc pod uwagę niską frekwencję wyborczą takie zmiany nie są korzystne. Jeśli wprowadzimy taki system, że w wyborach będzie brała udział tylko osoba, która się wcześniej zarejestruje. Zdaniem posła Wojciecha Szaramy istnieje możliwość, aby dotychczasowe spisy mieszkańców zostały przekształcone w spisy wyborców, ale do tego są potrzebne nowe przepisy. Jeśli tego nie będzie to w wyborach będą brały osoby w pełni świadome swoich praw obywatelskich.

 

Audio MP3
Pobierz

PiS domaga się natychmiastowej zmiany przepisów dodaje poseł Wojciech Szarama. „Powinien zostać przywrócony obowiązek meldunkowy, który powoduje, że spisy wyborców umożliwiające głosowanie wszystkim Polakom są tworzone w sposób prawidłowy. Według posła Wojciecha Szaramy ich likwidacja doprowadzi do złamania polskiej Konstytucji i podstawowych standardów demokratycznych.

 

Audio MP3
Pobierz
drukuj