NBP: W najbliższych latach możemy spodziewać się wzrostu inflacji

W najbliższych latach możemy spodziewać się wzrostu inflacji – wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego. Przedstawiona centralna ścieżka projekcji zakłada inflację bazową w 2018 roku, po wyłączeniu cen żywności i energii, na poziomie 1,6 proc. W następnych dwóch latach ma to być natomiast odpowiednio 2,6 oraz 3 proc.

Przedstawione prognozy wskaźników mówią również, że najbliższe miesiące przyniosą wzrost cen żywności i energii. Minimalnie zmniejszy się jednak dynamika PKB, która w 2020 roku ma wzrosnąć jedynie o 3,6 proc.

W swoim raporcie Narodowy Bank Polski poinformował, że w Polsce utrzymuje się dobra koniunktura, a wzrost gospodarczy przyspieszył, na co wpływ ma m.in. wzrost zatrudnienia i płac, wypłaty świadczeń i dobre nastroje konsumentów.

– Jednocześnie w IV kwartale nastąpiło wyraźne ożywienie inwestycji i dotyczyło głównie inwestycji publicznych, choć wzrosły prawdopodobnie nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw. Wzrost aktywności gospodarczej jest również wspierany przez silny popyt zewnętrzny. Mimo przyspieszenia wzrostu gospodarczego roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Jednocześnie, mimo szybszego wzrostu płac, niska pozostaje inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii. Rada zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP. Zgodnie z marcową projekcją z modelu NECMOD, roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 – 2,5 w 2018 roku – mówił prezes NBP prof. Adam Glapiński.

Inflacja to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce, którego skutkiem jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.

Przedstawiany przez NBP raport jest dokumentem pokazującym ocenę Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą przebiegu procesów makroekonomicznych wpływających na inflację.

 

RIRM

drukuj