fot. flickr.com

[NASZ TEMAT] MSWiA: Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem

Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem. Z tego powodu Polska wycofała się z decyzji koalicji PO-PSL o relokacji do Polski imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej przebywających we Włoszech i Grecji. Polska konsekwentnie sprzeciwia się temu rozwiązaniu – napisało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na pytania z Redakcji Radia Maryja.

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwróciliśmy się do MSWiA w celu uzyskania odpowiedzi na politykę prowadzoną wobec uchodźców, ich weryfikacji, kosztu utrzymania oraz w sprawie repatriantów.

Zarówno rząd premier Beaty Szydło, jak i obecny rząd premiera Mateusza Morawieckiego stoi na stanowisku, że pomagać należy na miejscu, „a nie otwierać szeroko drzwi” – wskazało MSWiA.

Jak powiedział minister Joachim Brudziński, w trakcie niedawnego spotkania szefów resortów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej i Austrii, droga, jaką od początku podjęła Grupa Wyszehradzka w sprawie migrantów, okazała się drogą słuszną. Cele, jakie wtedy stawiała Polska pokazują dziś, że kraje V4 miały rację. Przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej, jak i minister spraw wewnętrznych Austrii, zgodnie podkreślali, że w zakresie polityki migracyjnej kluczowe jest wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych, a także podejmowanie działań poza Unią Europejską (w państwach pochodzenia i tranzytu migrantów). Polska popiera propozycje, które zmierzają do ograniczenia niekontrolowanego napływu migrantów poprzez uszczelnienie procedur azylowych, wzmocnienie sankcji wobec migrantów oraz powiązanie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego z zarządzaniem ochroną granic – zaznaczył resort.

Informujemy, że Polska w ramach relokacji nie przyjęła imigrantów.

Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem. Z tego powodu Polska wycofała się z decyzji koalicji PO-PSL o relokacji do Polski imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej przebywających we Włoszech i Grecji. Polska konsekwentnie sprzeciwia się temu rozwiązaniu – podkreślono.

Polska bierze udział w niesieniu pomocy humanitarnej i ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej – dodało ministerstwo spraw wewnętrznych.

Polski rząd jest solidarny wobec naszych partnerów m.in. poprzez wzmacnianie ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Pomoc możliwa jest np. w ramach operacji inicjowanych przez FRONTEX. W misjach zagranicznych udział biorą funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej i eksperci Urzędu do Spraw Cudzoziemców – poinformowało MSWiA.

Rząd RP z każdym rokiem zwiększa kwoty na pomoc humanitarną. W minionym roku było to 181 mln zł na pomoc humanitarną i prawie 590 mln zł na pomoc rozwojową. W sumie ponad 770 mln zł – o ponad 357 mln zł więcej niż w roku 2016. Pomoc jest udzielana zarówno w krajach, w których przebywają uchodźcy (np. w Libanie i Jordanii), jak i tam, gdzie nadal trwają konflikty zbrojne (np. w Syrii). Znacząca większość pomocy humanitarnej jest realizowana za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych lub placówek dyplomatycznych bądź poprzez wpłaty do wyspecjalizowanych agend humanitarnych (przede wszystkim ONZ, UE, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża) oraz poprzez udział w specjalnych funduszach UE – dodał resort.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z rozporządzeniem dublińskim cudzoziemiec składający wniosek o przyznanie ochrony międzynarodowej w danym kraju członkowskim UE musi pozostać na jego terenie do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Jeśli mimo to opuści kraj, w którym złożył wniosek, państwa członkowie UE mogą przekazać cudzoziemca do kraju, gdzie rozpatrywana jest jego sprawa. Oznacza to, że osobę, która złoży wniosek w Polsce, a następnie nie czekając na rozstrzygnięcie wyjedzie, służby migracyjne mogą przekazać do naszego kraju – napisało ministerstwo.

Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, który szczegółowo analizuje sprawy w celu sprawdzenia, czy danej osobie można udzielić ochrony – dodano.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej, jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia lub zdrowia. Przed wydaniem decyzji pozytywnej każda osoba jest sprawdzana przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo (policja, ABW). Ochronę międzynarodową otrzymywali głównie obywatele Ukrainy – wskazał resort spraw wewnętrznych.

Ministerstwo odniosło się także do kwestii repatriantów.

Repatriacja jest szczególną formą nabycia obywatelstwa polskiego i trwałym elementem polityki migracyjnej państwa. Obowiązująca od 2001 r. ustawa o repatriacji określa warunki uzyskania wizy repatriacyjnej. Regulacja adresowana jest przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia żyjących nadal w miejscach zesłań i deportacji tj. w azjatyckiej części dawnego ZSRR. W okresie od listopada 2015 do 6 czerwca 2018 osiedliło się w Polsce w ramach repatriacji 1097 osób – wskazano.

 

RIRM

drukuj