fot. PAP/Tytus Żmijewski

[NASZ TEMAT] Ks. bp T. Bronakowski: W Wielkopostnej drodze Kościół poleca nam trzy niezawodne praktyki: modlitwę, post i jałmużnę

Pamiętajmy, że w Wielkopostnej drodze Kościół poleca nam trzy niezawodne praktyki: modlitwę, post i jałmużnę. Nie są to jakieś puste hasła czy slogany, które powtarza się bez celu. Przeciwnie są to wielkie konkretne wyzwania, które stają przed każdym z nas w czasie przygotowań do przeżycia świąt Wielkiej Nocy – mówił ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w Radiu Maryja i TV Trwam.

Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski zaakcentował, że w czasie Wielkiego Postu Chrystus mówi do wszystkich nas „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

– Od Środy Popielcowej rozbrzmiewa w naszych świątyniach Chrystusowe wezwanie „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Do kogo Chrystus kieruje te słowa? Chrystus wołający „Nawracajcie się” mówi i do Ciebie i do mnie, do każdego bez wyjątku. 40 dni Wielkiego Postu to czas przypomnienia, że tak wiele mamy do zrobienia, tak dużo możemy i powinniśmy poprawić w swoim życiu. Wszyscy jesteśmy przecież słabi i grzeszni – wskazał ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.

Czego zatem pragnie Zbawiciel, mówiąc „Nawracajcie się”? – akcentował duchowny.

– On pragnie nie tylko zmiany naszego postępowania, ale jednocześnie wielkiej i głębokiej przemiany naszego sposoby myślenia, naszej mentalności. Chrystus pragnie, byśmy zmienili naszą hierarchię wartości, byśmy uznali wyższość Bożej prawdy nad naszymi ludzkimi poglądami, osądami, decyzjami. Człowiek, który się nawraca, powinien najpierw zapytać siebie o to, czy powstrzymywał się od czynienia zła, czy nie ubóstwiał jakiejś rzeczy czy osób, czy nie zabijał, nie cudzołożył, nie kłamał, nie kradł, nie wyrządzał krzywdy innym ludziom – mówił biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej.

Od tych pytań trzeba zacząć nawrócenie, ale na tym nie można poprzestać – wskazał felietonista TV Trwam.

– Człowiek, który nawraca się według wymagań Ewangelii musi postawić sobie jeszcze trudniejsze pytania: czy czyniłem innym to, co chciałbym, aby oni mi czynili, czy wybaczałem cierpliwie, czy kochałem nawet nieprzyjaciół, czy naśladowałem słowa i czyny Jezusa, czy ludzie, którzy obserwowali moje postępowanie, mogli chwalić Boga, który jest w niebie. Jeżeli naprawdę uwierzymy Ewangelii, czyli przyjmiemy Słowo Boże za punkt odniesienia, wartościowania i wybierania, to zmieni się nasze życie, dlatego tak wielki jest często opór człowieka przed światłem Ewangelii, bo jeśli przyznamy rację Bogu, to wiemy, że będziemy musieli odmienić całe nasze życie – powiedział biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej.

Niejednokrotnie ta zmiana musi być bardzo radykalna, a przez to nieprzyjemna czy nawet bolesna – akcentował ksiądz biskup.

– Pamiętajmy, że w wielkopostnej drodze Kościół poleca nam trzy niezawodne praktyki: modlitwę, post i jałmużnę. Nie są to jakieś puste hasła czy slogany, które powtarza się bez celu. Przeciwnie są to wielkie konkretne wyzwania, które stają przed każdym z nas w czasie przygotowań do przeżycia świąt Wielkiej Nocy. Prosząc Boga o czyste serce, podejmijmy trud nawrócenia, podejmijmy trud przemiany, wypowiedzmy walkę naszym grzechom, słabościom, zaniedbaniom. Korzystajmy często i z ufnością z sakramentu pokuty i pojednania. Zrezygnujmy z tego, co podsyca w nas zło, co jest przyczyną naszego grzechu, co nie pozwala nam pokonać słabości – mówił ks. biskup Bronakowski.

Nie bójmy się wyłączyć telewizora czy komputera, aby w ciszy dokonać rachunku sumienia, rozważać Słowo Boże, modlić się więcej – kontynuował felietonista.

– Postarajmy się w tym czasie odstawić używki, wypowiedzieć walkę naszym nałogom. Mamy nawracać się i kochać na wzór Jezusa. Trzeba nam wspomnieć o jeszcze jednym bardzo istotnym wymiarze Wielkiego Postu. Od niedzieli przeżywamy 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Dzisiaj ponad pół wieku od wprowadzenia tego Tygodnia, możemy powiedzieć, że ówczesne problemy były jedynie niewinną zapowiedzią tego, co w Polsce wydarzyło się w kolejnych dekadach. Obecnie zwłaszcza przez nadmierną dostępność i promocję alkoholu, ale także pro-alkoholową mentalność, stajemy wobec wielkiego wyzwania. Musimy na nowo niezwłocznie podjąć walkę o trzeźwą Polskę – powiedział przewodniczący zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Skala problemów związanych z nadużywaniem alkoholu jest ogromna – wskazał gość TV Trwam.

– Nigdy w historii spożycie alkoholu nie było tak wielkie. Nigdy w historii nie było z tego powodu tak wiele dramatów i cierpienia. Czyż nie jest dramatem, że obecnie alkohol, który jest czwartą pod względem siły i szkodliwości substancją psychoaktywną można kupić niemalże wszędzie i o każdej porze. Żadne statystyki nie oddadzą całego problemu, który jest często ukryty. Tak naprawdę stoimy nad przepaścią. Dzisiaj proszę wszystkich o szczególny dar abstynencji zwłaszcza w Wielkim Poście – stwierdził ks. bp Bronakowski.

Warto przypomnieć ważne słowa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiegomówił duchowny.

– „Każdy katolik powinien uważać pokutny okres Wielkiego Postu za czas szczególnie nadający się do opanowania tyranii alkoholowej. Każdy z nas w duchu pokuty i przebłagania odmawiać sobie będzie nawet i lżejszych trunków i w tym duchu będzie apostołował w swoim otoczeniu. Będziemy zaś to uważali nie tylko za przerwę w niesławnej służbie alkoholowi, lecz za zaprawę do wolności, do całkowitego uwolnienia się od tego straszliwego wroga naszego szczęścia i zbawienia. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy śmiało i odważnie przeżyją zupełnie na trzeźwo ten Wielki Post, doznają tak wielkiej wewnętrznej radości, że gorąco dziękować będą Bogu za łaskę tego pierwszego i zdecydowanego zwycięstwa nad sobą. Odtąd już śmiało powinni kroczyć na drodze trzeźwości, może czasem trudnej, ale zawsze radosnej, gdyż odbywanej z Bogiem i ku prawdziwemu szczęściu, prawdziwemu zmartwychwstaniu” – przytoczył członek KEP.

Prymas Tysiąclecia nazywał drogę trzeźwości „drogą słoneczną i szczęśliwą” – akcentował biskup pomocniczy łomżyński.

– Chciejmy i my z wielką radością w nią wyruszyć, ofiarując Bogu dar abstynencji. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Zacznijmy wielkie dzieło nawrócenia od nas samych, jeżeli bowiem już dzisiaj uwierzymy Ewangelii i wejdziemy na drogę nawrócenia, to nigdy nie zostaniemy sami, opuszczeni i przegrani, bowiem ta wielkopostna droga, na którą zaprasza nas Chrystus, chociaż często wiedzie przez mękę i krzyż, to ostatecznie prowadzi ku wielkanocnemu porankowi, a więc ku zmartwychwstaniu i życiu wiecznemu – podkreślił ks. bp Tadeusz Bronakowski.

radiomaryja.pl

drukuj