fot. Monika Bilska

[NASZ TEMAT] A. Szyszko: Mój brat należał do tych nielicznych ludzi nauki, którzy pokazują, jak wiedzę wdrażać w proces modernizacji gospodarczej Polski

Widział zagrożenia dla Polski wynikające z kuriozalnej doktryny klimatycznej sprowadzającej się do limitowania emisji CO2 i handlu nimi. To on, dzięki roztropnie prowadzonym negocjacjom doprowadził do podpisania porozumienia paryskiego COP21 w 2015 roku, w którym ustalono między innymi, że w nowoczesnym procesie spalania stałych nośników energii emisja CO2 jest i może być odpowiednio pochłaniana przez racjonalnie prowadzoną gospodarkę w zakresie leśnictwa i rolnictwa – powiedział podczas konferencji „Oblicza ekologii” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu brat śp. Jana Szyszko, Andrzej Szyszko.

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbywa się konferencja poświęcona tematowi ekologii „Oblicza ekologii”. To uczczenie pamięci śp. prof. Jana Szyszko.

– Tak się złożyło, że to mój brat był zazwyczaj organizatorem takich konferencji, a dzisiaj to my jesteśmy na konferencji o ekologii bez niego. On dziś na pewno patrzy na nas i jest dumny z tego, że będziemy wspólnie, a zwłaszcza leśnicy i myśliwi, kontynuować jego dzieło – wskazał brat śp. prof. Jana Szyszki, Andrzej Szyszko.

Podkreślił on wkład, jaki prof. Jan Szyszko wniósł do rozwoju nauk przyrodniczych.

– To, co mój brat wniósł w rozwój nauk przyrodniczych, a zwłaszcza leśnych, jest znane, a co ważne – rzetelnie udokumentowane w rozlicznych książkowych pozycjach, publikacjach światowej i krajowej literatury naukowej. Do szczególnie cennych należy zaliczyć badania i opracowania w zakresie bioróżnorodności oraz zasobów przyrodniczych i ekologii. O wadze i znaczeniu tych problemów niech świadczą organizowane przez niego różnego rodzaju zjazdy, sympozja, konferencje – zaznaczył.

– Należał do tych nielicznych ludzi nauki, którzy pokazują, jak wiedzę wdrażać w proces modernizacji gospodarczej Polski. Uważał, że wykorzystanie własnych bogatych, różnorodnych zasobów energetycznych jest podstawą budowy niezależności i siły potencjału gospodarczego naszej ojczyzny, a co za tym idzie – ożywienia inwestycyjnego w poza konsumpcyjno-usługowym wymiarze – dodał.

Andrzej Szyszko przypomniał także udział prof. Jana Szyszko w negocjacjach przy porozumieniu paryskim.

– Widział zagrożenia dla Polski wynikające z kuriozalnej doktryny klimatycznej sprowadzającej się do limitowania emisji CO2 i handlu nimi. To on, dzięki roztropnie prowadzonym negocjacjom, doprowadził do podpisania porozumienia paryskiego COP21 w 2015 roku, w którym ustalono między innymi, że w nowoczesnym procesie spalania stałych nośników energii emisja CO2 jest i może być odpowiednio pochłaniana przez racjonalnie prowadzoną gospodarkę w zakresie leśnictwa i rolnictwa – powiedział.

radiomaryja.pl

drukuj