fot. wikipedia

„Nasz Dziennik”: IPN chce zbudować cyfrowe repozytorium dokumentów dot. okupacji

Powstanie cyfrowego repozytorium dokumentów, które przedstawią konkretne przypadki represji wobec polskich obywateli zapowiedział w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” dr Rafał Leśkiewicz, nowy pełnomocnik prezesa IPN ds. badań nad terrorem okupacyjnym w Polsce w latach 1939-45.

IPN o powołaniu nowego pełnomocnika ds. prowadzenia badań nad terrorem okupacyjnym na ziemiach polskich w latach 1939–1945 poinformował na swojej stronie internetowej na początku czerwca. Dr Leśkiewicz był dotychczas dyrektorem Biura Informatyki; wcześniej w IPN był również szefem pionu archiwalnego. Obecnie poza funkcją pełnomocnika prezesa IPN będzie zajmował również stanowisko wicedyrektora Biura Badań Historycznych IPN.

IPN podał w komunikacie, że zadaniem pełnomocnika będzie m.in. organizacja prac zespołu historyków i archiwistów prowadzących badania nad strukturami niemieckiego i sowieckiego aparatu represji oraz nad skalą terroru okupacyjnego, w tym strat osobowych poniesionych przez obywateli polskich. W piątek „Nasz Dziennik” opublikował wywiad z dr. Leśkiewiczem, w którym zapytał go m.in. o to, w jaki sposób zespół będzie prezentować wyniki swoich prac.

„Zamierzamy położyć duży nacisk na to, aby nasze wyniki badań były jak najszerzej dostępne w przestrzeni publicznej, żeby były dyskutowane i komentowane. A najlepszą drogą do tego jest oczywiście przestrzeń cyfrowa. Będziemy m.in. tworzyć internetowe kalendarium represji, cyfrowe repozytorium dokumentów pokazujące konkretne przypadki represji. Chcemy w ten sposób zachęcić młodych historyków – czy też szerzej: obywateli – do zgłębiania wiedzy na temat II wojny światowej. Zamierzamy rezultaty swoich prac publikować przede wszystkim w postaci cyfrowej, w sposób przystępny dla każdego obywatela” – odpowiedział dr Leśkiewicz.

Nowy zespół w IPN ma liczyć kilkadziesiąt osób.

„Będziemy badali kwestię represji zarówno od strony ofiar, jak i katów. Duży nacisk położymy na to, żeby opisywać struktury jednostek policyjnych III Rzeszy oraz jednostek bezpieki Związku Sowieckiego i ich działań na ziemiach polskich w trakcie działań wojennych. Będziemy tworzyli listy osób uczestniczących w represjach, z pełnymi biogramami” – zapowiedział nowy pełnomocnik prezesa IPN.

Wyjaśnił też, że prowadzony przez niego zespół – zgodnie z intencją prezesa IPN Jarosława Szarka – będzie koordynował prace dotyczące terroru okupacyjnego „w wymiarze przede wszystkim gromadzenia źródeł archiwalnych i ich opisywania”.

„Chodzi o przygotowanie bazy źródłowej dla historyków zajmujących się problematyką dotyczącą okupacji. Docelowo, w perspektywie kilku lat, chcemy też dokonać weryfikacji liczby ofiar II wojny światowej” – mówił pełnomocnik.

W czasie drugiej wojny światowej Polska poniosła relatywnie największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych. Do dzisiaj jednak rozmiar tych strat oraz zakres represji nie jest dokładnie znany. 10 lat temu – w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej – IPN przedstawił publikację, zgodnie z którą w latach 1939-1945 zginęło od 5,6 do 5,8 mln polskich obywateli, w tym m.in. Żydów oraz Ukraińców.

PAP/RIRM

drukuj