Na wniosek Polski w porządku obrad RB ONZ konflikt na wschodzie Ukrainy

Działania na rzecz wzmocnienia roli prawa międzynarodowego – to jeden z priorytetów majowej prezydencji Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Na wniosek naszego kraju w porządku obrad znajdzie się także m.in. konflikt na wschodzie Ukrainy.

Na ten temat umocnienia roli prawa międzynarodowego 17 maja zaplanowano otwartą debatę z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Z inicjatywy Polski w Radzie Bezpieczeństwa odbędzie się także dyskusja o sytuacji na Ukrainie. Propozycję przyjęto w drodze konsensusu. Zgodnie z tradycją każdy kraj przejmujący prezydencję musi wykonywać zadania wynikające ze statutowej działalności RB, ale ma też prawo przedstawiać swoje własne plany – mówi Joanna Wronecka, ambasador RP przy ONZ.

– Jeśli chodzi o nasze podejście, chcielibyśmy zarządzać Radą Bezpieczeństwa w bardzo praktyczny i skuteczny sposób, z pełną przejrzystością i szacunkiem dla wszystkich członków, wysłuchując różnych propozycji. Mamy więc nadzieję zaproponować dobre rozwiązanie trudnych pytań. Nie zawsze jest to łatwe, ale przynajmniej spróbujemy – wskazuje Joanna Wronecka.

Tematyką drugiej – planowanej na 22 maja – debaty, którą poprowadzi szef MSZ Jacek Czaputowicz, będzie znaczenie prawa humanitarnego i ochrony cywilów w konfliktach. Kwestie te pojawiają się często na forum Rady Bezpieczeństwa podczas dyskusji o wojnie Syrii czy sytuacji Rohingjów, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z Birmy. Ambasador RP przy ONZ zaznacza, że wraz z kolegami z Rady udała się ostatnio w podróż do Mjanmy i Bangladeszu, aby przyjrzeć się sytuacji uchodźców.

– Dla nas najbardziej pożyteczną częścią tej podróży był wyjazd do obozów i rozmowa z ludźmi. Byliśmy pod wrażeniem otwartości, przejrzystości władz Bangladeszu, sposobu, w jaki dzielili się z nami wszystkimi raportami, informacjami. Oczywiście powinnam tutaj wspomnieć o roli koordynatora ONZ w Bangladeszu – mówi ambasador RP przy ONZ.

Joanna Wronecka wspomniała też o intencji utworzenia specjalnego komitetu legislacyjnego, pracującego nad projektem konstytucji dla Syrii. Jeśli projekt poparliby wszyscy członkowie RB, nastąpiłoby zapewne jakieś otwarcie. W trakcie przewodnictwa polskie władze zamierzają również zorganizować szereg wydarzeń, które posłużą promocji wybranych priorytetów, jakie przyświecają naszemu członkostwu w Radzie. Polska objęła niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 1 stycznia i będzie w niej zasiadała do końca grudnia 2019 r. Po raz drugi nasz kraj obejmie przewodnictwo w Radzie prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku.

TV Trwam News/RIRM

drukuj