Na Litwie referendum ws. sprzedaży ziemi

Na Litwie odbędzie się dziś referendum ws. sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Wniosek o referendum złożyli liderzy m.in. ruchów narodowo-nacjonalistycznych. Jednak istnieje obawa, że będzie ono nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.

Zwolennicy referendum chcą wprowadzić do konstytucji zapis, że ziemia na Litwie jest wyłącznie własnością obywateli tego państwa. Według inicjatorów plebiscytu nabywanie ziemi przez cudzoziemców zagraża jedności terytorialnej państwa.

Tymczasem według przeciwników zapis ten jest sprzeczny z konstytucją Litwy i jej zobowiązaniami wobec UE.

Senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” mówi, że podobny protest powinien odbyć się również w Polsce, gdyż problem wykupu ziem przez tzw. słupy jest naglący.

1 maja br. skończył się dziesięcioletni okres przejściowy, przewidziany w umowie o przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej.  Konsekwencją niewywiązania się z umowy może być cofnięcie unijnych dotacji dla litewskich rolników.

 

RIRM 

drukuj