„Mocni wiarą” XXX Pielgrzymka Kolejarzy

Na Jasnej Górze odbędą się główne uroczystości XXX Pielgrzymki Kolejarzy. Do  Najświętszej Matki przybyli kolejarze z: Polski, Białorusi, Francji, Niemiec, Słowacji Węgier. Hasłem spotkania są słowa: „Mocni wiarą”.

Dziś o godz. 11:00 uroczystej Sumie będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas Mszy św. złożony zostanie akt zawierzenia kolejarskich rodzin Matce Bożej. Zawierzenia dokona ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński, Krajowy Duszpasterz Kolejarzy. Eucharystię uświetni orkiestra kolejowa z Siedlec.

Wcześniej w Sali Ojca Kordeckiego pt.: „Polski kolejarz wierny Bogu, w służbie Maryi” odbędzie się spotkanie duszpasterzy kolejarzy, rodzin kolejarskich, ministra transportu, pracowników i administracji kolei oraz związków zawodowych. Spotkanie poprowadzi ks. Ryszard Marciniak, animator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.

Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę konferencją: „Światło wiary – Mojżesz sługa i przyjaciel Boga”, którą wygłosił ks. dr Andrzej Krasowski wykładowca i ojciec duchowy z Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego z Lublina. Odbyła się również Droga Krzyżowa, Apel Jasnogórski, Pasterka Maryjna i czuwanie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

Jasna Góra/RIRM

drukuj