fot. pixabay.com

Min. P. Czarnek: Ogłaszam wejście w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu dzieci do szkół

Ogłaszam wejście w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu dzieci do szkół po 17 stycznia. O tym, czy ten powrót nastąpi, zdecyduje premier w przyszłym tygodniu, po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną – powiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN dodał, że decyzja będzie podyktowana rozwojem pandemii w kolejnych dniach. Podkreślił jednocześnie, że nie ogłasza ostatecznej decyzji o powrocie dzieci do szkół.

„To nie jest ostateczna decyzja o powrocie do szkół. To jest ogłoszenie wejścia w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu. O tym, czy ten powrót nastąpi, zdecyduje pan premier w przyszłym tygodniu, po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną” – oświadczył minister Przemysław Czarnek.

Szef resortu edukacji i nauki powiedział, że na pracę przygotowawczą, grudniową i styczniową, składały się „częste konsultacje z Radą Konsultacyjną ds. Bezpieczeństwa w Edukacji, w której skład wchodzą dyrektorzy różnych szkół z całego kraju, kuratorzy, a także specjaliści od epidemiologii i wirusologii”.

„Były to również konsultacje ministrów w terenie z samorządowcami, rodzicami i uczniami oraz oddzielne konsultacje z kuratorami oświaty, z Głównym Inspektorem Sanitarnym i z Ministerstwem Zdrowia, a także analiza raportów organizacji pozarządowych i instytucji” – dodał minister edukacji.

Szef MEiN zaznaczył, że „to wszystko doprowadziło nas do rekomendacji, które zostaną przekazane dyrektorom szkół na wypadek, gdyby rzeczywiście decyzja w przyszłym tygodniu mogła być pozytywna co do powrotu klas I-III do stacjonarnej nauki w szkołach”.

Minister wyjaśnił, że „decyzja będzie podyktowana tym, w jaki sposób będzie rozwijać się pandemia, bo okoliczności są bardzo dynamiczne – zmieniają się z dnia na dzień”. Podkreślił, że rekomendacje zakładają, że „w przypadku powrotu dzieci do szkół: jedna grupa uczniów będzie w jednej sali; ci sami nauczyciele dla danej klasy, indywidualny plan dnia dla klasy, np. odrębne wejścia do szkoły i przerwy w różnych godzinach”. Będą obowiązywały także podstawowe zasady: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, wietrzenie sal i przestrzeni w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć.

Szef MEiN powiedział, że takie warunki zostaną stworzone „wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe, żeby nie było kontaktu między klasami, nauczycielami, aby możliwość transmisji koronawirusa była ograniczona do minimum”.

 

PAP

drukuj