fot. PAP/EPA

Min. J. Czaputowicz rozmawiał o art. 7 traktatu UE z szefem MSZ Węgier

Kwestia procedury art. 7 traktatu UE wobec Polski oraz Węgier była tematem rozmowy ministrów spraw zagranicznych obu krajów Jacka Czaputowicza oraz Petera Szijjarto, która odbyła się przed poniedziałkowym posiedzeniem szefów dyplomacji państw UE w Luksemburgu.

O przebiegu spotkania poinformowały PAP polskie źródła dyplomatyczne. Według nich, w jego trakcie rozmawiano także o relacjach dwustronnych oraz współpracy w Grupie Wyszehradzkiej, do której poza Polską i Węgrami należą również Czechy i Słowacja.

Węgierska agencja MTI, która pisze o rozmowie, powołując się na komunikat tamtejszego MSZ, twierdzi, że podczas spotkania Szijjarto zapewnił, iż Węgry nie poprą żadnych sankcji wobec Polski w ramach procedury z art. 7 i mogą liczyć na to, że Warszawa, również nie poprze żadnych ewentualnych restrykcji wobec Budapesztu.

W oświadczeniu Szijjarto zaznaczono, że obie strony zgodziły się, iż prowadzone wobec nich procedury są motywowane politycznie, a prawdziwy powód ich wszczęcia to prowadzona przez oba kraje polityka migracyjna.

Komisja Europejska zadecydowała w drugiej połowie grudnia 2017 roku o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7.1 traktatu unijnego. KE w pięciu punktach w swych zaleceniach wskazała, jakie działania muszą podjąć polskie władze, aby odpowiedzieć na jej zastrzeżenia. Chodzi m.in. o zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, o to, by nie stosować obniżonego wieku emerytalnego wobec sędziów. KE domaga się też zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, aby nie przerywano kadencji sędziów-członków Rady i zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów-członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Innym z zaleceń jest przywrócenie niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane.

12 września Parlament Europejski przyjął raport Judith Sargentini, europosłanki Zielonych, uruchamiając tym samym art. 7 unijnego traktatu wobec Węgier. Zgodnie z raportem, rząd Węgier narusza niezależność sądownictwa, wolność prasy i podstawowe prawa obywateli. Ocena sytuacji na Węgrzech, zawarta w tym dokumencie, spotkała się ze zdecydowaną odpowiedzią przedstawicieli władz w Budapeszcie. Premier Viktor Orban nazwał raport Sargentini „stekiem kłamstw”. Rząd Węgier twierdzi też, że raport nie został w istocie przyjęty, gdyż do jego uchwalenia potrzebna była większość 2/3 oddanych głosów, a tymczasem PE nie wziął pod uwagę w jej obliczaniu głosów wstrzymujących się.

Art. 7 Traktatu o UE stanowi, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej Rada UE może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych. Decyzja w tej sprawie, podejmowana przez kraje większością czterech piątych, nie wiąże się jeszcze z sankcjami, ale jest krokiem na drodze do nich. Ewentualne podjęcie decyzji o sankcjach wymaga jednomyślności państw UE.

PAP/RIRM

drukuj