fot. PAP/Piotr Nowak

Min. J. Czaputowicz: Opowiadamy się z szybkim rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Płn.

Polska opowiada się za szybkim rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych UE z Albanią i Macedonią Płn. Liczymy, że takie decyzje zapadną na październikowej Radzie ds. Ogólnych UE – powiedział w poniedziałek szef MSZ Jacek Czaputowicz po spotkaniu z szefem dyplomacji Albanii Gentem Cakajem.

Jacek Czaputowicz poinformował na konferencji prasowej, że głównym tematem rozmowy z ministrem spraw europejskich i zagranicznych Albanii była integracja europejska.

Polska w pełni popiera europejską perspektywę całego regionu Bałkanów Zachodnich w szczególności Albanii, opowiada się za szybkim rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Liczymy, że takie decyzje podjęte zostaną podczas październikowego posiedzenia Rady ds. Ogólnych UE” – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Doceniamy intensywne wysiłki reformatorskie władz albańskich. Cieszymy się, że zostały one docenione także przez Komisję Europejską, która w swoim ostatnim, majowym raporcie rekomendowała Radzie Europejskiej otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią” – dodał polski minister spraw zagranicznych.

Wyraził przekonanie, że „te negocjacje powinny się rozpocząć z dwoma państwami, a więc Macedonią Północną i Albanią; żaden z nich nie powinien zostać na tym etapie pozostawiony na marginesie”.

Jacek Czaputowicz zaznaczył, że 12 września w Pradze odbędzie się szczyt na poziomie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) i krajów Bałkanów Zachodnich.

Myślę, że państwa regionu podzielają nasze stanowisko i zabiorą głos w tej kwestii” – podkreślił Jacek Czaputowicz.

„Bałkany Zachodnie powinny być w Unii Europejskiej i negocjacje powinny zostać rozpoczęte zgodnie z rekomendacjami KE z oboma państwa” – oświadczył szef polskiej dyplomacji.

Bałkany Zachodnie to przyjęte w Unii Europejskiej określenie dla sześciu krajów Europy Południowo-Wschodniej, objętych polityką rozszerzenia UE: Republiki Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Republiki Kosowa, Republiki Macedonii Północnej i Republiki Serbii.

Jacek Czaputowicz zaznaczył, że Polska jest zaangażowana w regionie Bałkanów Zachodnich.

Lipcowy szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu zaowocował podjęciem konkretnych działań, które przyczyniają się do poprawy połączeń w regionie i przyspieszą, mamy taką nadzieję, proces integracji europejskiej państw aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej” – mówił szef MSZ.

Jak zaznaczył, podczas szczytu została ogłoszona m.in. tzw. connectivity agenda o wartości 180 mln euro, która obejmuje osiem projektów infrastrukturalnych, w tym modernizację wspólnej kolejowej stacji granicznej, instalację urządzeń sygnalizacyjnych, rozbudowę autostrad, linii przesyłowych energii elektrycznej, budowę gazociągu.

Gent Cakaj podziękował szefowi polskiego MSZ za deklarację, by na październikowej Radzie ds. Ogólnych zapadła decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Jak podkreślił, Albania bardzo ceni zaangażowanie Polski na Bałkanach Zachodnich, zwłaszcza niedawną inicjatywę, jaką był lipcowy szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, na którym padły konkretne zobowiązania finansowe.

Polska m.in. zobowiązała się do wpłaty pół miliona euro na fundusz inwestycyjny Bałkanów Zachodnich. Przekazane przez Polskę środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na projekty infrastrukturalne i gospodarcze w regionie.

Polska podtrzymuje swoje zaangażowanie na rzecz wspierania europejskich aspiracji Albanii dzieląc się swoimi doświadczeniami z okresu przedakcesyjnego i z okresu transformacji ustrojowej. Dowodem solidarności i gotowości do wsparcia Albanii w trudnym procesie dostosowywania prawodawstwa i procedur do standardów UE jest druga edycja konferencji Tirańskiej, którą mieliśmy przyjemność dzisiaj wraz z panem ministrem otworzyć” – mówił Jacek Czaputowicz.

Zaznaczył, że podczas spotkania z Cakajem omówili też współpracę w ramach NATO.

Polska docenia zaangażowanie Albanii, która wysyła swoich żołnierzy m.in. do natowskiej grupy bojowej na Łotwie. Zrozumienie potrzeb sojuszniczych buduje wzajemne zaufanie i dowodzi siły NATO” – zaznaczył polski minister spraw zagranicznych.

Dodał, że ważnym elementem rozmów była też polsko-albańska współpraca gospodarcza.

Wymiana handlowa dynamicznie rośnie. W 2018 roku było to 73 mln euro, co dało wzrost o 10 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jednak potencjał tej współpracy jest znacznie większy (…). Wspólnie z ministrem Cakajem zgodziliśmy się wspólnie działać na rzecz poprawy tej sytuacji” – powiedział Jacek Czaputowicz.

Wskazał też na rosnącą liczbę polskich turystów w Albanii. Wyraził przekonanie, że jest to w pewnym sensie też efekt uruchomienia połączenia czarterowego LOT z Katowic do Tirany.

Zgodnie stwierdziliśmy, że uruchomienie stałego połączenia rejsowego z pewnością pozytywnie wpłynęłoby na zwiększenie intensywności kontaktów gospodarczych” – mówił Jacek Czaputowicz.

Konsultowaliśmy także nasze stanowisko w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Albania będzie pełnić w przyszłym roku ważną rolę przewodniczącego OBWE. Liczymy na współpracę w tym zakresie” – powiedział szef polskiej dyplomacji.

PAP/RIRM

drukuj