Min. A. Zalewska: Praca nauczycieli była przez lata wpisana w odzyskiwanie niepodległości

Praca nauczycieli przez wiele lat była wpisana w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości; rolą współczesnych nauczycieli jest edukacja o dokonaniach tych, którzy wywalczyli wolność – mówiła w poniedziałek w Żorach minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Razem z prezesem IPN Jarosławem Szarkiem wręczyła ona certyfikaty i zaświadczenia kilkudziesięciu nauczycielom, którzy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez MEN i IPN. Podczas spotkania w żorskim muzeum zaprezentowano też pakiet edukacyjny IPN #mojaniepodległa.

„Nauczyciel i jego działanie jest wpisane w proces odzyskiwania niepodległości” – powiedziała Anna Zalewska i dodała, w okresie oświecenia nauczyciele uczestniczyli w reformowaniu edukacji, w późniejszych latach, często potajemnie, czytali polską literaturę, wykonywali pracę pozytywistyczną, potem uczestniczyli w budowaniu II Rzeczypospolitej, a po 1989 r. uczyli czym jest wolność.

„Znowu nauczyciel wpisuje się w tę rolę edukacji o niepodległości. Nasi pradziadowie o to walczyli, my o nich pamiętamy i przypominamy” – wskazała minister.

Anna Zalewska dodała, że wiele instytucji stara się w różny sposób nawiązywać do wydarzeń sprzed stu lat. MEN przeznaczył już ok. 3 mln zł na różnego rodzaju projekty w szkołach. W najbliższych tygodniach odbędzie się m.in. zbiorowe śpiewanie hymnu narodowego, nie tylko w Polsce, ale i innych krajach.

Minister dziękowała przedstawicielom IPN oraz nauczycielom, nie tylko za przekazywanie wiedzy o odzyskiwaniu niepodległości, ale też podnoszenie swoich kompetencji.

„Świat tak dalece się zmienia, że nasi uczniowie potrzebują zupełnie innych metod, które będą ich wprowadzać w świat przeszłości, które będą powodowały, że z prawdziwą radością będą dyskutować o historii Polski i będą z tej historii wyciągać wnioski, wreszcie ta historia będzie ich kształtować i dawać im siłę i dumę (…)” – mówiła minister.

Prezes Szarek podkreślił, że dla IPN współpraca ze szkołami i nauczycielami należy do najważniejszych wartości. Przypomniał, że do głównych zadań należy przekazywanie wiedzy młodzieży i bez wysiłku nauczycieli nie byłoby efektów tej pracy.

„To był, jest i będzie zawód szczególny, ale myślę, że coś więcej niż zawód – to jest powołanie, tak zawsze było. To nauczyciele przekazywali najmłodszym wiedzę o ojczyźnie i – trzeba to wyraźnie podkreślić – płacili za to ogromną cenę” – powiedział prezes.

Jarosław Szarek przypomniał, że to nauczyciele byli zawsze autorytetami, podczas II wojny światowej wielu nauczycieli zginęło.

„Nauczyciele kształtowali elitę niepodległej Polski i my też taką elitę niepodległej Polski chcemy kształtować, chcemy żeby młodzież nie była obojętna (…) tego baz państwa zaangażowania i poświęcenia nie zrobimy” – wskazał prezes.

PAP/RIRM

drukuj