Śląskie: Zbiórka pamiątek związanych z ks. Jerzym Popiełuszką

Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie apeluje o przekazywanie pamiątek związanych z legendarnym patronem Solidarności. W poniedziałek kilka takich dokumentów i zdjęć przekazało ośrodkowi Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Katowickie Centrum, prowadzące m.in. Muzeum – Izbę Pamięci kopalni Wujek, jest partnerem rozpoczętej we wrześniu tego roku akcji „Popiełuszko – pamiętam”, w ramach której trwa zbiórka różnego rodzaju pamiątek związanych z postacią i działalnością ks. Jerzego Popiełuszki. W przyszłym roku minie 35 lat od jego męczeńskiej śmierci.

Jak mówił w poniedziałek proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie ks. Marcin Brzeziński, parafia, a także działające przy niej muzeum i ośrodek dokumentacji, chcą zachować dla przyszłych pokoleń materiały dotyczące błogosławionego księdza, z których wiele może zajmować się w domowych archiwach osób, które miały z nim bezpośredni kontakt. Takie przedmioty, dokumenty czy zdjęcia można przekazać ośrodkowi, albo umożliwić wykonanie ich cyfrowych kopii czy fotografii.

„Ks. Jerzy miał wielu przyjaciół w różnych środowiskach, prowadził korespondencję, wysyłał kartki, listy, wiele osób ma jego robione przy różnych okazjach zdjęcia. Chcemy ocalić te materiały póki jeszcze jest na to czas, by były dostępne dla badaczy, ale i zachowane dla przyszłych pokoleń” – mówił ks. Brzeziński, podkreślając, że dla ośrodka najcenniejsze są materiały – np. rękopisy – wytworzone przez samego ks. Popiełuszkę.

Katowickie Centrum to pierwsza instytucja, która zdecydowała się na przeprowadzenie kwerendy w swoich archiwach w celu odszukania pamiątek związanych z duszpasterzem Solidarności. Wśród przekazanych w poniedziałek materiałów były m.in. zdjęcia z pogrzebu ks. Jerzego, nekrolog informujący o jego śmierci, fotografia wykonana podczas jednego ze spotkań z księdzem, kartka z jego podpisem i błogosławieństwem czy spisane ręcznie relacje wiernych ze spotkań z duchownym.

Dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa poinformował, że osoby chcące przekazać pamiątki lub umożliwić ich skopiowanie, mogą zgłaszać się do katowickiej siedziby Centrum przy kopalni Wujek. Mogą też spisać swoje wspomnienia dotyczące spotkań z ks. Popiełuszką lub podzielić się nimi w formie nagrania przed mikrofonem czy kamerą.

„Otwieramy nasze drzwi – przyjdźcie i podzielcie się swoją własną, osobistą historią dotyczącą ks. Popiełuszki; to bardzo ważne” – zachęcał w poniedziałek dyr. Ciupa.

Jak mówił ks. Marcin Brzeziński, ks. Jerzy Popiełuszko był przykładem „wielkości człowieka, kapłana i Polaka – patrioty”; dla ośrodka dokumentującego jego życie i działalność ważne są wszystkie te wymiary. Proboszcz podkreślił też, że ks. Jerzy „był człowiekiem przystępnym, kochającym ludzi, mającym bardzo dobry kontakt z ludźmi różnych środowisk”, stąd pozostało po nim wiele pamiątek w różnych miejscach.

„Zależy nam, aby te świadectwa zachowały się dla przyszłych pokoleń i były dostępne” – powiedział ks. Brzeziński.

Akcja prowadzona przez Ośrodek Dokumentacji, Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki ma zapobiec rozproszeniu materiałów związanych z kapelanem Solidarności, co ułatwi pracę badaczom jego życia i spuścizny. Organizatorzy akcji pozyskują zarówno oryginalne dokumenty, jak również ich kopie, dzięki czemu domowe archiwa zachowują swoje bezcenne skarby. Pozyskane w ramach akcji pamiątki zasilą zbiory ośrodka – będą mogły stać się częścią ekspozycji muzealnej, będą też udostępniane naukowcom i popularyzatorom osoby ks. Popiełuszki.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko był związany z Białostocczyzną, gdzie się urodził, oraz z Mazowszem, gdzie pełnił posługę kapłańską. Był także związany ze środowiskiem Solidarności i duszpasterstwem ludzi pracy, a ponadto ze środowiskiem medycznym czy studenckim. Dużo podróżował, zarówno po świecie, jak i po Polsce – odwiedzał kolebki Solidarności na Pomorzu, w Małopolsce, na Śląsku. W wielu miejscach miał przyjaciół, wielokrotnie był przez nich fotografowany, prowadził też bogatą korespondencję listowną.

Dotąd w ramach ochrony pamiątek po ks. Popiełuszce do konserwacji przekazano m.in. jego sutannę, koszulę, spodnie oraz buty, w których zginął. Konserwacja tych pamiątek, dokonana w sposób pozostawiający ślady męczeństwa, potrwa do grudnia tego roku. Ponadto ekspozycja Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki wzbogaci się niebawem o warstwę dźwiękową z nagraniami z epoki, m.in. głosu kard. Stefana Wyszyńskiego, papieża Jana Pawła II i samego ks. Popiełuszki.

Strategicznymi partnerami akcji „Popiełuszko – pamiętam” są: Poczta Polska, NSZZ Solidarność oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Kampanię poszukiwania pamiątek po błogosławionym wspierają też Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Białostocka i Diecezja Warszawsko-Praska. Honorowy patronat nad akcją objął metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.popieluszko-pamietam.pl.

Jerzy Popiełuszko (1947-1984) od 1980 roku był kapelanem robotników Huty Warszawa. W czasie stanu wojennego stał się legendarnym kapelanem Solidarności. Odprawiał comiesięczne msze św. za ojczyznę w warszawskim kościele św. Stanisława Kostki, które gromadziły tłumy wiernych i działaczy związku. W głoszonych kazaniach podejmował problemy moralne i polityczne, mówił o wolności i godności człowieka. Po wprowadzeniu stanu wojennego był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO.

Ks. Popiełuszko został zamordowany 19 października 1984 roku, gdy wracał z Bydgoszczy, gdzie odprawił mszę dla ludzi pracy. Zabójstwa dokonali trzej funkcjonariusze IV departamentu MSW, zajmującego się zwalczaniem Kościoła katolickiego – Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski i Leszek Pękala. Uroczystość beatyfikacji ks. Popiełuszki odbyła się w 2010 r.

PAP/RIRM

drukuj