Miliony zł na współpracę z Polonią pozostaną w MSZ

60,5 mln zł, przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami pozostaje w MSZ. Senatorowie odrzucili poprawkę do ustawy budżetowej na ten rok, zakładającą, że dysponentem rezerwy celowej będzie kancelaria do izby wyższej parlamentu.

Za poprawką głosowało 42 senatorów, zarówno z PO, jak i z PiS. Przeciw było 44, przede wszystkim z Platformy. 5 senatorów wstrzymało się od głosu. Autorem poprawki był marszałek sejmu Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej.

Senator Bogdan Pęk tuż po głosowaniu powiedział, że była to spóźniona akcja marszałka Borusewicza, który kiedyś zgodził się na oddanie tych pieniędzy.

– W następnym roku z całą pewności nie nastąpi żadna zmiana, bo to jest już ostatnie głosowanie w tej sprawie. Środki te nadal będą w dyspozycji ministra spraw zagranicznych. Uważam, że jest to niezgodne z realnym interesem Polonii i wyrzutem sumienia na politycznym obliczu pana marszałka Borusewicza, który kiedyś niepotrzebnie zgodził się na oddanie tych pieniędzy. Natomiast większości senatorów PO nie interesuje status i pozycja Senatu, ale polityczne decyzje i kierownictwa – powiedział senator.  

Od 2012 r. dysponentem pieniędzy budżetowych na współpracę z Polonią jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych; zostały one odebrane Senatowi i przekazane MSZ, gdy resortem kierował Radosław Sikorski.

RIRM

 

drukuj