fot. prezydent.pl

Mija dziś czwarty rok prezydentury Andrzeja Dudy

Za nami cztery lata prezydentury Andrzeja Dudy. Dokładnie 6 sierpnia 2015 roku złożył on przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Wśród najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce od początku prezydentury Andrzeja Dudy, można wymienić m.in. szczyt NATO w Warszawie oraz podpisanie porozumienia o zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ważnym aspektem polityki prezydenckiej jest m.in. współpraca regionalna, w tym inicjatywa Trójmorza.

Politolog prof. Mieczysław Ryba zaznaczył, że prezydent prowadzi politykę, która powinna spełniać oczekiwania jego wyborców.

Mamy do czynienia z polityką zewnętrzną nastawioną na umocnienie suwerennego państwa polskiego w odniesieniu nade wszystko do polityki niemieckiej. Wiemy, jakie ataki z tego powodu były stosowane z perspektywy unijnej i rosyjskiej. Wewnątrz jest bardzo silne przywiązanie do tego, co zwiemy tradycją narodową i katolicką Polski. W tym względzie wydaje się, że spełnił oczekiwania wyborców, którzy oddali na niego głos przed 4 laty – powiedział prof.. Mieczysław Ryba.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował ostatnio, że do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy powinny zostać zniesione wizy do USA dla Polaków.

RIRM

drukuj