By Andrzej Barabasz (Chepry) - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25619232

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenił działania NBP

Polska jest dobrze przygotowana na okres wychodzenia z pandemii, co dostrzegł także Międzynarodowy Fundusz Walutowy – mówi Wiktor Kamiński, dyrektor oddziału okręgowego NBP w Gdańsku.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w corocznym raporcie pozytywnie ocenił stan polskiej gospodarki oraz reakcję rządu na pandemię. Pozytywnie oceniono także działanie Narodowego Banku Polskiego – mówił Wiktor Kamiński – dyrektor oddziału okręgowego NBP w Gdańsku.

– W raporcie tym m.in. oceniono, iż polityka monetarna prowadzona przez NBP w odniesieniu do sytuacji gospodarczej w wyniku pandemii, była właściwa. Działania te były adekwatne, były szybkie,  miały istotny wpływ na obniżenie negatywnych skutków pandemii zarówno w gospodarce, jak i w sektorze bankowym – podkreślał.

Wiktor Kamiński dodał, że działania NBP uzupełniają te podjęte przez rząd. Bank prowadził skup aktywów, przede wszystkim obligacji Skarbu Państwa. Miało to zapewnić utrzymanie stabilności sektora bankowego, ale też zapewnić odpowiednią ilość pieniędzy w gospodarce – zwrócił uwagę. W raporcie na temat stanu polskiej gospodarki Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał też prognozę PKB Polski. Szacunki wskazują na odbicie w drugim kwartale tego roku.

– Polska jest również dobrze przygotowana na okres wychodzenia z pandemii. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swojej ocenie stwierdza, że polityka prowadzona przez NBP w dotychczasowej formie powinna być kontynuowana do momentu, kiedy ustabilizuje się sytuacja gospodarcza, kiedy wychodzenie z kryzysu pandemicznego będzie miało trwały charakter – zaznaczył dyrektor oddziału okręgowego NBP w Gdańsku.

Fundusz wskazał, że zmniejszenie długu publicznego w relacji do PKB w ostatnich latach umożliwiło polskiemu rządowi przygotowanie odpowiedzi na kryzys.

TV Trwam News

drukuj