MEN promuje szkolnictwo branżowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej stawia na promocję szkolnictwa zawodowego, w tym na nowoutworzone szkoły branżowe. Chce je promować nie tylko wśród uczniów i rodziców, ale także w gronie przedsiębiorców i samorządów. Na kwiecień resort zaplanował kongres zatytułowany „Dobry zawód”.

Szkolnictwo branżowe jest jednym z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W wyniku reformy szkoły zawodowe zostały zastąpione 3-letnimi szkołami branżowymi pierwszego stopnia. Ich absolwenci będą mogli kontynuować naukę w szkołach branżowych II stopnia i zdać w nich maturę. Zmiany przewidują ponadto wydłużenie do 5 lat czasu nauki w technikach.

Głównym wyzwaniem w związku z reformą jest promocja szkolnictwa zawodowego. W pierwszej kolejności resort edukacji chce dotrzeć do rodziców, którzy mają ogromny wpływ na wybór szkoły swoich dzieci. W planach jest promocja poszczególnych zawodów, a także konkretnych zakładów pracy i warunków, jakie oferują.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, wspólnie z poszczególnymi branżami i przedstawicielami przemysłu, omawia, jakie potrzeby ma rynek pracy w Polsce. Opracowywane są także kierunki kształcenia oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności absolwentów szkół branżowych i techników.

Resort edukacji zachęta przedsiębiorców, by współtworzyli podstawę programową oraz współfinansowali szkolnictwo zawodowe, m.in. przez obejmowanie szkół patronatem.

6 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się kongres zatytułowany: „Dobry zawód”, na którym spotkają się samorządy oraz pracodawcy. Zaprezentowane zostaną na nim m.in. zmiany w prawie o finansach publicznych oraz prawie podatkowym, które mają zachęcić do wspierania szkolnictwa zawodowego.

TV Trwam News/RIRM

drukuj