Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

12. Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru przejdzie dziś ulicami Białegostoku.

 

To uroczystość patriotyczno-religijna organizowana przez Związek Sybiraków przy wsparciu władz miasta, która ma przypominać historię wywózek na Wschód i upamiętniać tych, którzy z zesłania nie wrócili.

 

Po przejściu ulicami miasta i Mszy św., uroczystości zakończą się po południu przy pomniku – Grobie Nieznanego Sybiraka, znajdującym się przy białostockim kościele Ducha Świętego. Organizatorzy spodziewają się udziału w obchodach ponad 10 tys. osób z kraju i zagranicy.

 

Od kilku lat pierwsze uroczystości związane z marszem odbywają się już w czwartek.

 

PAP

drukuj