M. Morawiecki: Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego w 2016 r. zaoszczędzono kilka miliardów złotych

Musimy budować nasze oszczędności, a z nich inwestycje – powiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Dodał, że przy konstruowaniu Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju brane są pod uwagę wszystkie elementy gospodarki.

Rząd chce je harmonizować, tak aby rozwój od strony makrogospodarczej, społecznej i mikroekonomicznej był zrównoważony – mówił.

Wicepremier Mateusz Morawiecki uczestniczył w konferencji pt. „Na drodze zrównoważonego rozwoju” w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

– Kolejnym aspektem tej drogi zrównoważonego rozwoju jest – rzeczywiście – zrównoważony rozwój terytorialny. Mamy wyspy rozwoju, mamy oazę rozwoju w postaci większych miast (metropolii) i w dużym stopniu obszary niedorozwoju, obszary zapomniane, zaniedbane przez ostatnich dwadzieścia kilka lat. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przesuwa wydatki, wydatki na infrastrukturę bardzo mocno w tym kierunku. Jak mawia się czasami, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale też wszystkie drogi prowadziły od Rzymu. Rzym dostarczał pewne dobro, spójność administracyjną, pewną stabilność i równomierność, zrównoważony wzrost na krańce swoich różnych limesów – mówił wicepremier.

Wicepremier ocenił, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego w 2016 roku, zaoszczędzono kilka miliardów złotych.

Jak mówił, w bieżącym roku będzie to „co najmniej kilkanaście miliardów”, a w kolejnym roku do trzydziestu miliardów z samego VAT.

Konferencję zorganizowały portal wGospodarce.pl i Polski Fundusz Rozwoju.

RIRM

drukuj