Lubelskie: rusza akcja zbiórek w szkołach dla hospicjum dziecięcego

Akcja zbierania pieniędzy na rzecz Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie rozpoczyna się po raz 10. w szkołach w woj. lubelskim. W poprzednich latach pod hasłem „Twój dar serca dla hospicjum” zebrano w sumie ponad 900 tys. zł.

Jak zauważył prezes Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie o. Filip Buczyński, każda akcja to „historia doświadczenia wielu dzieci i ich nauczycieli, którzy mają odwagę otworzyć się na coś, co jest trudne”.

„Młody człowiek, który wchodzi w życie z marzeniami i planami, nagle dowiaduje się, że jego kolega lub koleżanka jest jak na skoczni olimpijskiej – jeśli życie można przyrównać do skoczni – jest na tej równi pochyłej i zbliża się do progu, gdzie trzeba będzie skoczyć w innym wymiar życia” – powiedział o. Filip Buczyński

Podkreślił, że liczą się nie tylko zebrane pieniądze, lecz także wymiar edukacyjny i społeczny.

„To jest zaproszenie młodego człowieka, aby po pierwsze o tym pomyślał, ale też odkrył w sobie gotowość do pomagania. Konsekwencją tego jest pewien rodzaj przewartościowania swego życia” – dodał.

Akcja „Twój dar serca dla hospicjum” polega na tym, że zgłaszające się do niej szkoły organizują różnego rodzaju imprezy – artystyczne, sportowe, taneczne, integracyjne, świąteczne – podczas których są zbierane datki na hospicjum.

„Ta akcja wpisała się już w pracę wielu szkół, każdego roku włączane są w nią nowe roczniki uczniów. (…) To nie jest tylko zbiórka pieniędzy do puszki, tylko są organizowane imprezy – mecze, kiermasze, przedstawienia teatralne – włączające społeczność szkoły czy danej miejscowości” – powiedziała Elżbieta Nawrot, dyrektorka Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, które jest koordynatorem akcji.

Szkoły uczestniczące w akcji otrzymują materiały edukacyjne i filmy poświęcone działalności hospicjum, które wykorzystują podczas zajęć z uczniami.

W tegorocznej akcji szkoły mogą zgłaszać swój udział od poniedziałku 26 lutego. Zbiórki datków będą przeprowadzane w marcu do kwietniu. Uroczyste podsumowanie akcji planowane jest w czerwcu.

Akcja „Twój dar serca dla hospicjum” jest prowadzona w szkołach woj. lubelskiego po raz dziesiąty. W poprzednich latach zebrano w sumie blisko 912,5 tys. zł. W ubiegłym roku w akcji wzięło udział 138 szkół z woj. lubelskiego, w których zebrano łącznie ponad 109 tys. zł.

Pieniądze ze zbiórek są przeznaczane przede wszystkim na zakup leków, środków higienicznych i opatrunkowych dla podopiecznych hospicjum, ale też na zakup lub naprawę sprzętu medycznego czy wsparcie działalności oddziału stacjonarnego hospicjum. Ojciec Filip Buczyński powiedział, że na finasowanie tego oddziału w skali roku oprócz środków otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia potrzeba dodatkowo ok. 300-400 tys. zł, żeby budżet się bilansował.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia powstało w 1997 r. Jest jedynym hospicjum dla dzieci w Lubelskiem. Organizuje pomoc medyczną i psychologiczną swoim pacjentom, głównie w ich domach. Obecnie obejmuje opieką 47 nieuleczalnie chorych dzieci oraz ich rodziny w ich domach na terenie całej Lubelszczyzny, a dziewięcioro dzieci przebywa w stacjonarnym oddziale opieki w hospicjum.

Działalność hospicjum jest częściowo finansowana z NFZ, ale środki te nie wystarczają na zapewnienie opieki nad wszystkimi potrzebującymi dziećmi i ich rodzinami. Hospicjum prowadzi więc dodatkowe zbiórki m.in. z wpłat z odpisu 1 procenta podatku dochodowego.

PAP/RIRM

drukuj