Litwa: Weterani walk o Wilno oddadzą hołd poległym kolegom w 75. rocznicę operacji „Ostra Brama”

W związku z przypadającą w tym roku 75. rocznicą operacji „Ostra Brama” przeprowadzonej przez oddziały Armii Krajowej na Wileńszczyźnie w ramach akcji „Burza” Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Litwa organizują w dniach 6-8 lipca br. obchody rocznicowe w Wilnie, Skorbucianach i Boguszach.

Sobotni plan uroczystości przewiduje polową Mszę św. przy kościele w Skorbucianach w intencji żołnierzy Armii Krajowej z okręgów wileńskiego i nowogródzkiego poległych w walce o Wilno, połączoną z ceremonią składania wieńców i wiązanek kwiatów przy kwaterze poległych żołnierzy AK. Następnie przybyłe delegacje i kombatanci oddadzą hołd aresztowanym przez NKWD w Boguszach członkom Sztabu Wileńskiego AK, składając wieńce przed pomnikiem upamiętniającym to dramatyczne wydarzenie. Pierwszy dzień obchodów rocznicowych zakończy uroczystość przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w Kalwarii Wileńskiej.

W niedzielę uroczystości zainauguruje Msza święta w intencji żołnierzy Armii Krajowej z okręgów wileńskiego i nowogrodzkiego poległych w walce o Wilno odprawiona w kościele pw. Św. Teresy w Wilnie. Po Eucharystii nastąpi uroczysty apel pamięci połączony ze składaniem wieńców i wiązanek kwiatów przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na jednej z największych polskich nekropolii – Cmentarzu Na Rossie. Zakończeniem obchodów na Wileńszczyźnie będzie uroczystość ku czci poległych żołnierzy AK na Cmentarzu Kolonia Wileńska w poniedziałek, 8 lipca.

– Operacja „Ostra Brama” polegać miała na wyzwoleniu Wilna przez oddziały Armii Krajowej i powitaniu wkraczającej Armii Czerwonej w charakterze gospodarzy. Walki o Wilno miały rozpocząć się w nocy z 7 na 8 lipca 1944 r., ale wobec meldunków o zbliżającym się i przyspieszającym froncie sowieckim rozkaz ten został zmieniony i walki rozpoczęły się z 6 na 7 lipca. Oddziały AK, zgrupowane zarówno w mieście, jak i wokół Wilna, uderzyły na silny garnizon niemiecki i po blisko tygodniowych walkach, w których ramię w ramię walczyli żołnierze polscy i sowieccy, miasto zostało wyzwolone. 13 lipca na wieży zamkowej załopotał biało-czerwony sztandar. Operacja „Ostra Brama” w sensie militarnym zakończyła się sukcesem – miasto było wolne – podkreśla szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, zwracając uwagę na zasadniczy cel obchodów.

– Wspólnie z weteranami walk o niepodległość Polski, także żołnierzami AK, którzy bezpośrednio uczestniczyli w operacji „Ostra Brama”, oddamy hołd żołnierzom Armii Krajowej, poległym w walkach w Skorbucianach, Boguszach i Wilnie – na ich grobach staną ich koledzy z Armii Krajowej, pochylą się sztandary Wojska Polskiego, odegrany zostanie hymn Rzeczypospolitej. Oddamy hołd tym, którzy spiesząc do Wilna, aby za polskie Wilno oddać krew, zginęli i są tutaj pochowani – dodał Jan Józef Kasprzyk.

Podczas pierwszego i drugiego dnia obchodów Szef UdSKiOR odznaczy medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” weteranów – ostatnich żyjących uczestników operacji „Ostra Brama”, działaczy organizacji polonijnych na Litwie oraz osoby od lat sprawujące opiekę nad grobami i kwaterami poległych żołnierzy Armii Krajowej, grobami powstańczymi i miejscami pamięci na terenie Wileńszczyzny.

6 lipca 2019 r.

godz. 10:00 – polowa Msza święta przy kościele w Skorbucianach,

godz. 13:15 – uroczystość przy pomniku upamiętniającym aresztowanie sztabu wileńskiego Armii Krajowej przez NKWD w Boguszach,

godz. 18:00 – uroczystość przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej w Kalwarii Wileńskiej.

7 lipca 2019 r., Wilno

godz. 15:00 – Msza święta w kościele pw. Św. Teresy,

godz. 17:00 – uroczysty apel pamięci, Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu na Rossie.

8 lipca 2019 r., Kolonia Wileńska (Wilno)

godz. 10.30 – uroczystość w kwaterze poległych żołnierzy Armii Krajowej, Cmentarz Kolonia Wileńska.

75 lat temu, w nocy z 6 na 7 lipca 1944 r., rozpoczęła się operacja „Ostra Brama”, którą były walki żołnierzy Armii Krajowej z Niemcami o Wilno; oddziały dowodzone przez ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” zamierzały przejąć miasto przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Ostatecznie polscy żołnierze walczyli wspólnie z Sowietami, by po kilku dniach wyzwolić Wilno spod niemieckiej okupacji. Krótko jednak po tym wydarzeniu NKWD dokonała aresztowań polskich żołnierzy; dowództwo i żołnierze AK zostali rozbrojeni; większość z nich trafiła do więzień lub została zesłana w głąb Związku Sowieckiego.

UdSKiOR/RIRM

drukuj