Lewicowa strategia kultury

Sejmik Województwa Mazowieckiego głosami radnych PO i PSL przyjął skrajnie lewicową „Strategię Rozwoju Kultury Mazowsza na lata 2015-20”. Przeciw dokumentowi byli radni PiS-u i Prawicy Rzeczypospolitej. Na programy zawarte w Strategii mogą aplikować organizacje pozarządowe. 

Dr Krzysztof Kawęcki radny Sejmiku Województwa alarmuje, że wyklucza ona jednak środowiska propagujące wartości narodowe i katolickie. Dodał, że założenia strategii są sprzeczne z ustawą o Samorządzie Wojewódzkim z 1998 roku, która powinna uwzględniać pielęgnowanie polskości.

Autorzy tej strategii piszą, że wyczerpała się idea wspólnoty opartej na jednolitości kulturowej i dziś zamiast tradycyjnej wspólnoty ludzi jednakich, jak to piszą, potrzebne jest zbudowanie nowoczesnej wspólnoty nieskończenie zróżnicowanej. Takie ujęcie eliminuje z możliwości skutecznej aplikacji ośrodki finansowe na realizację programu. Te organizacje poza rządowe, które właśnie w tym konkursie zgłoszą projekty edukacyjno-kulturowe nieuwzględniające tego tzw. przepracowania pojęcia wspólnoty – mówi Krzysztof Kawęcki.

Dokument na zlecenie Zarządu Województwa opracowała w 2012 r. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana. Prezesem Fundacji jest Bogna Świątkowska, przewodnicząca Społecznej Rady Kultury przy prezydencie Warszawy.

W skład zarządu wchodzi również Edward Krzemień mąż Świątkowskiej, szef portalu internetowego Gazety Wyborczej. Fundacja Bęc Zmiana była także zaangażowana w tzw. pożegnanie sodomistycznej tęczy, która stała na Placu Zbawiciela.

Pierwotnie na ideologiczną strategię rozwoju województwo mazowieckie chciało przeznaczyć 7 mln zł. Najprawdopodobniej środki będą mniejsze, ze względu na kłopoty finansowe województwa.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj