Laureat nagrody Ratzingera z wizytą w WSKSiM

Laureat nagrody Ratzingera, uznawanej za odpowiednik naukowego Nobla w zakresie teologii ks. prof. Waldemar Chrostowski gościł w Toruniu.

Dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest to dzień historyczny. Jako pierwszy Polak ks. prof. Waldemar Chrostowski otrzymał bardzo znaczącą w świecie teologii nagrodę Papieża Benedykta XVI – powiedział o. Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM.

Nagrodę Premio Ratzinger ustanowiła watykańska Fundacja Josepha Ratzingera. Nie ma wątpliwości, że tak zaszczytne wyróżnienie dla naszego rodaka to otwarcie się na Europę zachodnią.

Nagroda Ratzingera przyznana Polakowi jest zwróceniem uwagi na Europę Środkowowschodnią, a  zwłaszcza na Polskę. Mówi się na Zachodzie, że „Slavica non leguntur”, czyli języki słowiańskie nie są czytelne, a tym samym nie są czytane. Rzeczywiście piszemy w języku polskim i nasze prace, nasze publikacje, nasze wypowiedzi trafiają przede wszystkim na grunt polski i do krajów ościennych – powiedział ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Wizyta ks. prof. Waldemara Chrostowskiego to ogromne wyróżnienie. Ks. prof. Waldemar Chrostowski studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a także na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W 2005 roku został profesorem zwyczajnym nauk teologicznych. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kieruje Instytutem Nauk Biblijnych. Wykładał także na uniwersytetach za granicą, między innymi w Kijowie.

TV Trwam News

drukuj