fot. kul.pl

KUL: Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji zachodu”

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczęło się XV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji zachodu”. Prelegenci z całego świata podejmują tematykę „Tożsamość Zachodu w obliczu globalnej migracji”.

Naukowe spotkanie rozpoczęła Msza św. w kościele akademickim KUL. Sympozjum zostało podzielone na referaty, obrady w sekcjach oraz panel dyskusyjny.

Ks. prof. Tadeusz Guz, jeden z prelegentów sympozjum, podkreślił, że  tematyka migracji jest dziś niezwykle aktualna; ma związek z konfliktami w krajach arabskich, ale silnie oddziałuje na Europę. Dodał, że jedynym rozwiązaniem tego typu kryzysu jest sięgnięcie po chrześcijańskie nauczanie wskazujące na istnienie Boga jako stwórcę każdego człowieka.

– Tylko na gruncie tej wspaniałej nauki, która przekazała całej ludzkości takie zasady jak: zasadę nietykalności i godności każdego człowieka jako osoby ludzkiej, następnie zasadę solidarności, sprawiedliwości, dobra wspólnego, ale pojętego jako dobro prawdziwego Boga i właśnie każdego człowieka w państwie i w rodzinie ogólnoludzkiej i w całej społeczności świata. Wydaje się, że to jest jedynie prawdziwa, słuszna i prawa odpowiedź na ten wielki dramat, który bez wątpienia dotyka bardzo wiele rodzin, małżeństw i w ogóle przedstawicieli narodów arabskich –  powiedział ks. prof. Tadeusz Guz.

Podczas sympozjum głos zabiorą m.in. prof. Piotr Jaroszyński, prof. Mieczysław Ryba, a także rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja oraz Telewizja Trwam.

RIRM

drukuj