Warszawa: Trwa międzynarodowa konferencja nt. odbudowy światowego dziedzictwa

W Warszawie trwa dwudniowa konferencja poświęcona problemowi niszczenia zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spotkanie odbywa się na Zamku Królewskim.

W ostatnich latach niszczenie światowego dziedzictwa staje się coraz bardziej palącym problemem. Główne przyczyny to konflikty zbrojne, a także katastrofy naturalne. Występują one w różnych regionach świata i przyczyniają się do pustoszenia miejsc o szczególnym znaczeniu dla ludzkości.

W konferencji udział biorą przedstawiciele świata konserwatorskiego: organizacje międzynarodowe, eksperci i naukowcy ze wszystkich kontynentów. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, a przede wszystkim odnalezienie najskuteczniejszego rozwiązania problemu.

Współorganizatorami konferencji są resort kultury i dziedzictwa narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konferencja organizowana jest również przy udziale Centrum Światowego Dziedzictwa i jest realizacją deklaracji polskiego rządu. Ta deklaracja padła właśnie w czasie sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa najpierw w Stambule, a następnie – w zeszłym roku – w Krakowie. Widzimy dziś, że dużym problemem jest to, że coraz więcej miejsc światowego dziedzictwa, czyli tych najważniejszych i najcenniejszych miejsc docenianych przez społeczność międzynarodową, jest zniszczonych i jest w dużym zagrożeniu. Konflikty zbrojne, kataklizmy naturalnewszystko to powoduje, że w ostatnich latach bardzo wiele takich miejsc zostało zniszczonych – mówił p.o. dyrektora Instytutu Bartosz Skaldawski.

Efektem konferencji ma być zestawienie najważniejszych jej tez w postaci wspólnej deklaracji.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj