Ks. abp S. Gądecki: prawo naturalne jest podstawą naszej moralności

O tym, że każde prawo cywilne, które pragnie służyć autentycznemu postępowi człowieka musi mieć swój fundament w prawie naturalnym oraz o fundamencie życia jakim jest Dekalog – mówił ks. abp Stanisław Gądecki w niedzielę Miłosierdzia Bożego, podczas drugiego dnia obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w Piotrkowie Trybunalskim.

Uroczystości Jubileuszowe w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęły się procesją z Obrazem Matki Bożej Trybunalskiej, która przeszła sprzed kościoła Ojców Jezuitów do kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie sprawowana była Msza Święta  pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Gądeckiego.

Wszystkich przybyłych przywitał ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, który przypomniał, że tu w Piotrkowie przed wiekami obradom Trybunału patronowała Najświętsza Maryja Panna, obecna właśnie w wizerunku MB Trybunalskiej, ukoronowanym 26 maja 2006 roku w Warszawie przez Ojca Świętego Benedykta XVI podczas pielgrzymki Papieża do Polski. Metropolita łódzki w słowie wstępu odwołał się do apelu biskupów polskich na temat obrony życia.

„Chrystus uczy nas wartości każdego ludzkiego życia i równocześnie nakazuje nam tego życia za wszelką cenę bronić od chwili poczęcia aż do momentu naturalnej śmierci. Jako słudzy Maryi rozumiemy dzisiaj ten Jego nakaz tym bardziej dobitnie, że znajdujemy się w przededniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego, która w Polsce od wielu już lat jest obchodzona jako Dzień Świętości Życia” – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski.

Mówił także o tym, że obrona życia jest ściśle wpisana również w prawo naturalne.

Kontynuując myśl wczorajszej konferencji naukowej pt. „Moralność – wspólnota – państwo. Prawo natury w dyskursie społecznym” – ks. abp Stanisław Gądecki w homilii poruszył problem prawa naturalnego, bo jak mówił to właśnie prawo naturalne gwarantowało rozwój duchowy naszej ojczyzny przez 1050 lat, a dzisiaj jest zagrożone ze strony skrajnego liberalizmu.

Metropolita poznański przypomniał, że prawo naturalne wynika z samej natury człowieka i zobowiązuje go do podejmowania działań dobrych, a zaniechania złych.

„Stanowi ono wyraz pierwotnego zmysłu moralnego pozwalającego rozpoznawać rozumem co jest dobre a co złe”- mówił przewodniczący KEP.

Prawo naturalne jest kodeksem moralnym dla wszystkich ludzi, bez względu na ich poglądy, wyznawaną wiarę, wiek czy pochodzenie – podkreślał ks. abp Stanisław Gądecki. Nie jest ono stanowione przez władców, sędziów czy instytucje i obowiązuje niezależnie od tego czy zostało zatwierdzone przez władze państwowe, czy też nie. Ponadto jest niezbywalne, więc nikt nie może go człowieka pozbawić – mówił ksiądz arcybiskup.

Niestety, jak podkreślał ks. abp Stanisław Gądecki, istnienie prawa naturalnego w dzisiejszym świecie jest zagrożone przez to, że dzisiejsze doktryny prawne nie wykazują nim zainteresowania. Dzisiejsza doktryna prawa opiera się na koncepcjach woluntarystycznych do których należy pozytywizm prawniczy i relatywizm etyczny.

„Według tych koncepcji każdy ma prawo uważać za dozwolone wszystko co mu się podoba, wskutek czego, tak w zakresie stanowienia prawa, jak i jego stanowienia nastąpiła całkowita marginalizacja prawa naturalnego, aż do  zaprzeczenia jego istnienia” – mówił przewodniczący KEP.

Tymczasem to właśnie prawo naturalne jest, prawdziwą gwarancją życia w wolności, poszanowania godności osobistej, poczucia, że jest chroniony przed wszelką manipulacją natury ideologicznej oraz nadużyciami ze strony ludzi kierujących się prawem silniejszego – mówił ksiądz arcybiskup.

Uprzywilejowanym wyrazem prawa naturalnego jest Dekalog. Poucza on o prawdziwym człowieczeństwie człowieka. To fundament życia jednostek, społeczeństw i narodów. Jego przykazania chronią człowieka  przez niszczącą siłą egoizmu, nienawiści i fałszu. Dekalog jako uniwersalne prawo moralne zachowuje swoją obowiązującą moc w każdym czasie i w każdym miejscu – podkreślał metropolita poznański.

Ks. abp Stanisław Gądecki zwrócił uwagę na to, że to właśnie od przestrzegania Dekalogu zależy przyszłość narodu, państwa, Europy i świata. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia w każdym wymiarze – mówił. Podkreślił również, że kluczem do zrozumienia pełnego znaczenia Dekalogu jest Chrystus. To Jezus potwierdza je raz jeszcze i przedstawia jako drogę i warunek zbawienia.

Na zakończenie przewodniczący KEP podkreślił, że w dzisiejszym świecie, w którym religia bywa spychana do sfery prywatnej, a sferę publiczną usiłuje zawłaszczyć państwo laickie, gdzie moralność próbuje się uzależnić od subiektywnych przekonań a prawo od woli rządzących – w takim świecie tym bardziej konieczne jest potwierdzenie tego, że każde prawo cywilne, które pragnie służyć autentycznemu postępowi człowieka musi mieć swój fundament w prawie naturalnym.

Na uroczystości był obecny poseł ziemi piotrkowskiej Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, który w swoim przemówieniu podkreślał, że prawo naturalne towarzyszyło naszej historii.

„Prawo naturalne było dla nas fundamentem ładu nie tylko indywidualnego jako ludzi, ale społecznego, narodowego i państwowego. W najbardziej dramatycznych momentach historii Polski, to właśnie ono było przywoływane i ono nas broniło” – mówił minister Antoni Macierewicz.

Uroczystości w Piotrkowie Trybunalskim zakończyły się wspólnym poczęstunkiem oraz modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego. Kolejną stacją diecezjalnych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski będzie Łódź. Tu 12 czerwca w Święto Eucharystii po tradycyjnej procesji będzie sprawowana Msza Święta, której przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi, ksiądz kardynał Dominik Jaroslav Duka, prymas Czech. Będzie to historyczne wydarzenie, gdyż to właśnie z Czech, Polska przyjęła sakrament chrztu. Tematyką łódzkich obchodów będzie Eucharystia, która jest najcenniejszym Skarbem Kościoła.

Antoni Zalewski

Biuro Prasowe Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

drukuj