Ks. abp M. Jędraszewski: Potrzebujemy świętych miejsc, w których możemy gromadzić się razem

To musi być dzień radości, to musi być dzień, w którym na nowo odzyskujemy poczucie tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi – jest to powód do naszej radości i dumy – powiedział w wygłoszonej homilii ks. abp Marek Jędraszewski podczas konsekracji kościoła parafii pw. świętego Jana Pawła II w Nowym Targu.

Ks. abp Marek Jędraszewski przy okazji konsekracji kościoła parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Nowym Targu nawiązał do początków Kościoła Chrystusowego. Przywołał ważną dla dziejów chrześcijan rozmowę, kiedy to Nauczyciel zapytał apostołów, za kogo Go uważają.

– Św. Piotr w imieniu pozostałych apostołów powiedział „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. To jego wyznanie spotkało się z błogosławieństwem – „błogosławiony jesteś Szymonie synu Jony (…) Na Tobie zbuduję mój Kościół i bramy piekielne Go nie przemogą”. Zaczęła się budowa kościoła świętego, katolickiego i apostolskiego, kiedy już Chrystus przeszedł z tego świata do Ojca poprzez swoją mękę, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Kiedy zgodnie z obietnicą, jakiej udzielił apostołom, zesłał od Ojca Ducha Świętego, zaczęła się publiczna działalność (…). Nauczali wszystkich dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, udzielali chrztu. Powstawał lud Boży – powiedział.

Metropolita krakowski zaznaczył, iż przywołany przez niego „lud Nowego Testamentu” powstawał pośród męczarni i trudności. Pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa naznaczone były kolejnymi bezlitosnymi, okrutnymi prześladowaniami. W świetle tych prześladowań trzeba zrozumieć przesłanie Pierwszego Listu św. Piotra – zaznaczył duchowny.

– Oto chrześcijanie w dalekiej Bitynii – ludzie żyjący zgodnie z Ewangelią (…) są poddawani prześladowaniom i nie umieją się w tej sytuacji odnaleźć. (…) Nie rozumiejąc przyczyny tych prześladowań wysyłają posłannictwo do Rzymu. Tam posłańcy spotykają św. Piotra i on im odpisuje wskazując na dwie podstawowe prawdy. Pierwsza to ta – przecież nic nie dzieje się szczególnego w momencie, kiedy jesteście prześladowani, Chrystus też był prześladowany. Jeżeli jesteście złączeni z Chrystusem przez chrzest, a jesteście złączeni, to musicie zrozumieć, że przyjdą chwile i czasy, kiedy będzie trzeba wam cierpieć z Chrystusem dla dobra Jego mistycznego ciała, którym jest Kościół – mówił.

Ksiądz arcybiskup podkreślił również, że przez drugą prawdę św. Piotr zaznaczył, że pomimo prześladowań i odtrącenia przez świat, jesteśmy kimś cennym. W oczach Boga jesteście żywą, świętą świątynia – akcentował.

– Rozważamy te czytania przypadające właśnie według liturgii Kościoła na uroczystość poświęcenia nowej świątyni na chwałę Boga. To musi być dzień radości, to musi być dzień, w którym na nowo odzyskujemy poczucie tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi – jest to powód do naszej radości i dumy. Jest to chwila, w której rozumiemy – w naszym życiu jest wiele bardzo ważnych spraw, obowiązków i problemów, ale ostatecznie cóż one znaczą wobec tego, że Bóg nas umiłował, że zesłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, a my wierząc w Niego i łącząc się z Nim przez sakrament chrztu jesteśmy jego dziećmi. To święta prawda – przypomniał ks. abp Marek Jędraszewski.

RIRM

drukuj