Ks. abp Jędraszewski w obronie prof. Chazana

Metropolita łódzki ks. abp. Marek Jędraszewski, staje w obronie prof. Bogdana Chazana. Ksiądz Arcybiskup zapowiada, że jeśli odwołanie dyrektora Szpitala Św. Rodziny w Warszawie od decyzji NFZ okaże się nieskuteczne, poprosi wiernych, aby zechcieli ofiarować na rzecz szpitala po złotówce.

Ks. abp. Marek Jędraszewski w swoim stanowisku podkreślił, że prof. Chazan odwołał się w swojej decyzji do prawa naturalnego oraz do prawa, jakie daje mu Konstytucja RP. Zaznacza, że nałożona na szpital kara finansowa jest krzywdą wyrządzoną matkom, które chciałyby urodzić w tej placówce oraz ich dzieciom.

NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 70 tys. zł., po tym jak profesor korzystając z klauzuli sumienia odmówił wykonania tzw. aborcji eugenicznej czyli zabicia dziecka poczętego.

W sobotę na Jasnej Górze prof. Bogdan Chazan mówił, że zmagania jakie są udziałem lekarzy, którzy chronią życie człowieka od momentu poczęcia – mają szerszy kontekst.

To ciężki, wyczerpujący, ale jestem przekonany, że zwycięski bój o cywilizację życia, wiarę i rozum, o prawo personelu medycznego do klauzuli sumienia, o przestrzeganie zasad chrześcijańskiej wiary. Tego prawa się odmawia, nie ma tolerancji dla tych, którzy ośmielają się mieć własne zdanie. Przerażenie budzi stopień agresji nie tylko wobec zasady bezwzględnej ochrony życia nienarodzonego dziecka, ale także wobec ludzi, którzy ją głoszą. To są prześladowania, szyderstwa, nakładanie kar finansowych, grożenie więzieniem, utrata prawa do wykonywania zawodu, zwolnienia z pracy – mówi prof. Bogdan Chazan. 

***

Swoje poparcie dla prof. Chazana można wyrazić podpisując się pod petycją na stronie CitizenGo www.citizengo.org . Do tej pory podpisało się już ponad 70 tys. osób.

RIRM

drukuj