Krynica: trwa XXVII Forum Ekonomiczne

W Krynicy trwa XXVII Forum Ekonomiczne. Dyskusję zdominowały nowe propozycje rządu ukierunkowane na wsparcie firm rodzinnych i wzrost inwestycji. Te ostatnie ma zagwarantować rozszerzenie specjalnych stref ekonomicznych na terytorium całego kraju. Według resortu rozwoju, zwiększy to wartość inwestycji do ponad 117 mld zł w perspektywie 2027 r.

Wczoraj premier Beata Szydło odebrała nagrodę Człowieka Roku XXVII Forum Ekonomicznego.

– Ja jestem zaledwie – tylko i wyłącznie – kapitanem drużyny, która ma za zadanie zmieniać Polskę – mówiła szefowa polskiego rządu.

Dziś premier wzięła udział m.in. w debacie zatytułowanej: „Polityka. W sprawie wartości czy interesów”.

– Dopóki polityka dla polityków jest pasją, to jest dobrze. Jeżeli staje się rutyną i tylko i wyłącznie myśleniem w kategoriach interesu własnego, dbania o swoją karierę polityczną, to zaczynają się problemy – wskazała Beata Szydło.

Realizacja tej pasji nierozerwalnie wiąże się ze społeczną nauką Kościoła – przekonywał ks. kard. Stanisław Dziwisz.

– Polityka to roztropna troska o dobro wspólne społeczeństwa – mówił ks. kard. Dziwisz.

Dobro wspólne, które dla polityka powinno stać się wartością nadrzędną. Polityka bez wartości staje się wyłącznie grą interesów. To z nią mamy dziś do czynienia w Unii Europejskiej – dodała polska premier.

– Nie może być tak, że solidarność europejska sprowadza się do tego, że jeżeli jest to w interesie dużych korporacji czy w interesie jakiegoś jednego kraju, to wszyscy inni mają się do tego dostosować – podkreśliła Beata Szydło.

A tak potrzebne dziś wartości moralne nie są obce Polsce – wskazał ks. kard. Stanisław Dziwisz.

– Myślę, że z tymi wartościami możemy iść do Europy i budować Europę – Europę ducha, nie tylko Europę ekonomiczną, polityczną, ale Europę ducha – powiedział emerytowany arcybiskup krakowski.

To już nawiązanie do słów św. Jana Pawła II z Gniezna, który przekonywał, że bez wartości ducha, nie będzie jedności Europy.

– Jeżeli my mamy silne podstawy i fundamenty, łatwiej jest nam rozmawiać, kiedy wychodzimy od tego wspólnego korzenia. Europa została zbudowana na filozofii, tradycji chrześcijańskiej – powiedziała Beata Szydło.

A podstawą tradycji chrześcijańskiej jest rodzina. To właśnie na nią ukierunkowany jest program gospodarczy rządu.

– Programy społeczne stają się programami, które napędzają polską gospodarkę. Program 500 plus jest tego przykładem – akcentowała polska premier.

Obok programów wsparcia dla rodzin kołem zamachowym polskiej gospodarki mają się stać małe firmy rodzinne – dodała.

– Chcemy budować firmy, wspierać firmy, by małe stawały się większymi, większe jeszcze większymi, a te większe były czempionami, tymi największymi podbijającymi rynki światowe – mówiła Beata Szydło.

Kolejnym krokiem w stronę rozwoju gospodarczego ma być powołanie rady doradczej rządu złożonej z przedsiębiorców. To właśnie do nich kierowane są kolejne programy, nad którymi pracuje resort rozwoju. Jednym z nich jest rozszerzenie specjalnych stref ekonomicznych.

– My poprzez udostępnienie ogromnych obszarów dla inwestorów chcemy równocześnie zdynamizować procesy inwestycyjne – wskazała wicepremier Mateusz Morawiecki.

Dzisiaj specjalne strefy ekonomiczne zajmują mniej niż 1 proc. powierzchni całego kraju. Według planów rządu, miałyby one objąć całe terytorium Polski. Program przewiduje ponad 150 tys. nowych miejsc pracy do 2027 r.

TV Trwam News/RIRM

drukuj