fot. https://www.facebook.com/PlacKossaka4

Krakowscy radni apelują o powstanie muzeum poświęconego rodzinie Kossaków

Krakowscy radni apelują do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego, by w tzw. Kossakówce powstało muzeum poświęcone rodzinie Kossaków, ich życiu i twórczości. Radni złożyli już projekt rezolucji w tej sprawie.

Tzw. Kossakówka, która położona jest przy placu Kossaka 4 w Krakowie, to miejsce naznaczone historią.

– Historyczny dom całej familii Kossaków, bo nie chodzi tylko o Wojciecha czy Juliusza Kossaków, ale tutaj również rodziły się bądź przebywały Zofia Kossak-Szczucka, Magdalena Samozwaniec, Simona Kossak, czyli osoby, które są bardzo ważne z perspektywy całej historii Polski – nie tylko kultury, ale także biologii czy innych dziedzin – wskazywał Michał Drewnicki, radny Prawa i Sprawiedliwości.

W 2019 roku Kraków wykupił Kossakówkę z rąk prywatnego właściciela. W wilii powstało Muzeum Sztuki Współczesnej. Pierwotnie miało to być miejsce poświęcone rodzinie Kossaków, ich życiu i twórczości.

– My zdecydowaliśmy o tym, żeby przeznaczyć dość znaczne środki finansowe na wykup dworu i później zagospodarować go na cele żywego muzeum całej familii Kossaków – wyjaśnił Michał Drewnicki.

Niestety plany dyrekcji placówki okazały się inne. W Muzeum ma powstać prezentacja dzieł od średniowiecza aż do współczesności.

– Okazało się, że pani dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej planuje stworzenie tutaj nie muzeum rodziny Kossaków, ale Muzeum Historii Sztuki, gdzie prezentowane byłyby dzieła od średniowiecza aż do współczesności, łącznie z abstrakcjami geometrycznymi i portretami trumiennymi – opowiedział krakowski radny.

W związku z zaistniałą sytuacją grupa radnych z różnych klubów złożyła projekt rezolucji do prezydenta Jacka Majchrowskiego. Rezolucja zawiera apel o stworzenie w dworku muzeum rodziny Kossaków, a także o to, by Muzeum Krakowa było instytucją odpowiedzialną za organizację i prowadzenie Kossakówki.

https://twitter.com/MichalDrewnicki/status/1390606841869123584

– Radni wszystkich klubów podpisali się pod tym projektem. To jest de facto pierwsza taka sytuacja w tej kadencji samorządu, że radni – niezależnie od opcji politycznej czy partyjnej – są zdania, iż w tym miejscu powinno powstać muzeum Kossaków – zaznaczył Michał Drewnicki.

Specjalny apel do dyrektor muzeum i prezydenta miasta w tej sprawie przygotowuje także środowisko kulturalne i artystyczne Krakowa.

TV Trwam News

drukuj