Kontrola CBA – wnioski o odwołanie trzech dyrektorów

Centralne Biuro Antykorupcyjne chce odwołania ze stanowisk trzech dyrektorów z województwa podlaskiego. Biuro po kontrolach uznało bowiem, że naruszyli oni tzw. ustawę antykorupcyjną – poinformował rzecznik CBA Jacek Dobrzyński.

We wszystkich przypadkach agenci CBA sprawdzali przestrzeganie w latach 2007-2011 przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, tzw. ustawy antykorupcyjnej.

Według ustaleń, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Łomży i dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach prowadzili jednocześnie działalność gospodarczą, z której uzyskiwali dochód.

„Tym samym naruszyli zakaz z art. 4 pkt 6 ustawy antykorupcyjnej. CBA wystosowało do marszałka województwa podlaskiego wnioski o odwołanie ich z zajmowanych stanowisk” – powiedział Dobrzyński.

Jak poinformował rzecznik marszałka województwa podlaskiego Jan Kwasowski, wnioski o odwołanie dyrektorów wpłynęły do marszałka.

Ustawa antykorupcyjna zabrania łączenia stanowisk publicznych z byciem m.in. członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, czy zatrudnienia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

drukuj