fot. pl.wikipedia.org

Konferencja Wydziału Teologicznego w Toruniu pt. „Tożsamości narodowe w epoce nowej wędrówki ludów”

„Tożsamości narodowe w epoce nowej wędrówki ludów” – to temat przewodni dzisiejszej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem sympozjum było m.in. przedstawienie zagadnienia wspólnoty narodowej.

11 listopada 2018 r. przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod wodzą obcych mocarstw spędziliśmy 123 lata. Udało nam się utrzymać zarówno język ojczysty jak i kulturę. Przez tak długi czas nie zginęła także tożsamość narodowa. I to właśnie tożsamość narodowa była dziś głównym tematem międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Centrum Dialogu w Toruniu.

 – Tożsamość narodowa jest bardzo ważna. My, Polacy, do tego podchodzimy z wielką wagą. Za kilka dni obchodzimy Święto Niepodległości, 100 lecie odzyskania niepodległości. Inaczej patrzymy na te kwestie. Jako państwo polskie staramy się prowadzić politykę, która w jakiś sposób asymiluje, chcemy kontrolować ten przepływ mas ludzi i chcemy zachować tożsamość – powiedział dr Jan Wiśniewski, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Kryzys uchodźczy i Europa, która tak bardzo się zmienia – te zagadnienia również były przedmiotem dzisiejszej dyskusji.

– Sprawa niezwykle skomplikowana, ponieważ jesteśmy w trakcie tego procesu, więc trudno wnioskować sytuację, która będzie za 10-15 lat. Na pewno się zmieni diametralnie widok Europy, wygląd narodu. Na pewno zmieni się też kwestia tożsamości, to jest bardziej niż pewne, ona już się dzieje, ale w jakim kierunku to pójdzie, jakie będą tego efekty, owoce w czasie późniejszym, to będziemy badać jak się stanie – podkreślił ks. dr hab. Artur Żuk z Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt.

Podczas sympozjum wiele mówiono także na temat wspólnoty narodowej. Ksiądz prof. dr hab. Henryk Skórowski przypomniał, co na temat wspólnoty narodowej głosi Katolicka Nauka Społeczna.

– Przede wszystkim podkreśla to, że wspólnota narodowa jest fundamentalnym elementem pojęcia narodu. Naród kształtują dwa elementy: wspólnota i kultura – zaznaczył ks. prof. dr hab. Henryk Skórowski, z UKSW.

I to właśnie ta istota więzi narodowej, o której była dziś mowa, spoczywa we wspólnocie. Dla trwałości narodu rozpowszechnianie choćby postawy patriotyzmu oraz solidarności z rodakami jest bardzo ważne, a nawet najważniejsze.

TV Trwam News/RIRM

drukuj