Komitet Honorowy Marszu Wolności, Solidarności i Niepodległości

JE ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz – ordynariusz diecezji drohiczyńskiej, wiceprzewodniczący Komisji K.E.P. ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego członek Zespołu K.E.P. ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, od 2012 r. członek Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.

JE ks. bp Ignacy Dec – ordynariusz diecezji świdnickiej,  w Konferencji Episkopatu Polski, od roku 2006 jest członkiem Rady Naukowej KEP oraz członkiem Komisji Duchowieństwa KEP. Kierownik katedry antropologii filozoficznej i etyki oraz dyrektorem Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

JE ks. bp Edward Frankowski  – biskup senior diecezji sandomierskiej, bronił praw ludzi pracy, szczególnie podczas strajku w 1988 w Hucie Stalowa Wola, jako duszpasterz ludzi pracy organizował pomoc i obronę działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne, szczególnie w stanie wojennym; wspierał tworzącą się „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola i w Regionie Ziemia Sandomierska, kapelan NSZZ „Solidarność”(1980-92). Represjonowany przez władze PRL. Instytut Pamięci Narodowej w 2004 przyznał mu status pokrzywdzonego przez system komunistyczny. W Stalowej Woli inspirował społeczne inicjatywy, m.in. w 1982 pierwsze wybory samorządowe w blokach mieszkalnych, zakładał i organizował Studium o Rodzinie, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Jako biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej organizował zespoły synodalne w ramach II Polskiego Synodu Plenarnego i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.

Jan Olszewski – kawaler Orderu Orła Białego, Premier RP, adwokat, obrońca w procesach politycznych w okresie PRL.

Andrzej Gwiazda – kawaler Orderu Orła Białego, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”.

Bogusław Nizieński – kawaler Orderu Orła Białego, sędzia, Rzecznik Interesu Publicznego w latach 1999-2004.

Zbigniew Romaszewski – kawaler Orderu Orła Białego, działacz opozycji demokratycznej, członek Trybunału Stanu.

Zofia Romaszewska – uczestniczka opozycji demokratycznej w PRL, kierowniczka Biura Interwencji KSS KOR.

kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki – Prezes Honorowy Stowarzyszenia Morskiego i Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wiceminister transportu i gospodarki morskiej w Rządzie Jana Olszewskiego, Kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, sygnatariusz listu otwartego „Przestańcie szkodzić Polsce”.

Marek Jurek – od roku 1978 działacz polskiej opozycji niepodległościowej. W latach 2005-2007 Marszałek Sejmu RP. Przewodniczący Prawicy RP.

Maciej Łopiński – poseł na Sejm RP, Przewodniczący Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego.

prof. Piotr Gliński – profesor socjologii, w latach 2005–2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – w 1980 zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność”, został internowany w okresie stanu wojennego na okres od 13 grudnia 1981 do 5 lipca 1982. W 2011 stanął na czele Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – inżynier, nauczyciel akademicki, publicysta, profesor nauk technicznych, jest publicystą i felietonistą Telewizji Trwam, Radia Maryja, „Naszego Dziennika” i „Mojej Rodziny”.  Jest przewodniczącym Zespołu Wspierania Radia Maryja, na antenie którego prowadzi audycję „Głos z Krakowa”. Kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Wiesław Johann – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, był obrońcą w procesach politycznych w okresie PRL.

Jan Pietrzak – satyryk, aktor, felietonista „Tygodnika Solidarność”.

Jerzy Chróścikowski – senator, Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Andrzej Kropiwnicki – przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

Marcin Tyrna – przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

Maria Ochman – Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Kazimierz Grajcarek – przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Paweł Kowalski – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polskiej Żeglugi Morskiej.

Katarzyna Łaniewska – aktorka teatralna i filmowa, działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, W 1980 współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” w Teatrze Ateneum. Uczestniczyła w organizowaniu koncertów patriotycznych i kolportażu podziemnych wydawnictw. Współpracowała w tym okresie z ks. Jerzym Popiełuszką.

Halina Łabonarska – aktorka Teatru Ateneum.

Anna Chodakowska – aktorka, karierę  rozpoczęła w 1973 występując w Teatrze Narodowym. W latach 1983-2003 występowała na scenie Teatru Studio w Warszawie. Obecnie aktorka Teatru Narodowego.

prof. Andrzej Zybertowicz – profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

prof. Zdzisław Krasnodębski – profesor Uniwersytetu w Bremie.

Tomasz Sakiewicz – redaktor naczelny Gazety Polskiej.

prof. Jan Żaryn – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor UKSW.

prof. Wojciech Polak – profesor nauk humanistycznych, autor wielu książek o opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u.

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego,  wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL.

Jan Pospieszalski – dziennikarz, publicysta.

Jarosław Marek Rymkiewicz – poeta, eseista, dramaturg, krytyk literacki i profesor nauk filologicznych.

Marcin Wolski – pisarz, dziennikarz i satyryk.

Marek Nowakowski – pisarz, publicysta.

Paweł Włodkowski – przewodniczący Stowarzyszenia Grudzień 70 w Gdańsku.

Leszek Duklanowski – przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Szczecinie.

prof. dr hab. Rafał Broda – fizyk jądrowy, sygnatariusz listu otwartego „Przestańcie szkodzić Polsce”.

Ryszard Kapuściński – przewodniczący Klubów Gazety Polskiej.

Przemysław Tejkowski – aktor, reżyser.

Wojciech Wencel – poeta, redaktor.

Anita Czerwińska – Kluby Gazety Polskiej.

Katarzyna Hejke – redaktor naczelny „Nowego Państwa”

Ewa Stankiewicz – reżyser, Stowarzyszenie Solidarni 2010

Jan Zubowski – prezydent Głogowa

Stowarzyszenie „Pokolenie”

Stowarzyszenie „Chrześcijański Ruch Samorządowy Gmin Powiatu Rybnickiego”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. Adama Jany

Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny

Liga Obrony Suwerenności

Civitas Christiana Oddział Bydgoszcz

Diecezjalny Instytut Akcja Katolicki w Bydgoszczy

Frakcja Młodych Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 

Fundacja im. Jacka Maziarskiego 

Fundacja im. Macieja Rybińskiego 

Fundacja Republikańska 

Idee Solidarności 1980-1989  

Kaszubsko-Kociewskie Stowarzyszenie im. Tajnej Organizacji Wojskowej

Gryf Pomorski 

Klub Inteligencji Katolickiej w Kielcach 

Klub Pamięci Narodu Polskiego w Słupsku 

Klub Prawicy Bydgoskiej 

Klub Szewska Pasja – Toruń 

Kluby Gazety Polskiej 

Koło Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego 

Młodzi Konserwatyści Region Kujawsko-Pomorski 

Obywatelska Komisja Etyki Mediów  

Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej 

Prawica Rzeczypospolitej 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 

Stowarzyszenie „13 grudnia” 

Stowarzyszenie Grudzień 70/Styczeń 71 – Szczecin 

Stowarzyszenie Młodzież Rzeczypospolitej 

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – Szczecin 

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Koszalinie 

Stowarzyszenie Pokolenie (zrzeszające b. działaczy NZS) 

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza 

Stowarzyszenie Republikańskie KOLIBER 

Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2012  

Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Grudzień ’70 

Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej 

Świętokrzyski Oddział Akcji Katolickiej 

Towarzystwo Patriotycznie Jana Pietrzaka 

Związek Polskich Kombatantów „Solidarność” regionu Kujawsko-Pomorskiego 

Stowarzyszenie Dolnośląskie Dobro Wspólne z siedzibą w Legnicy 

Związek Rodzin Katyńskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim 

Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Oddział w Gorzowie Wielkopolskim 

Augustyn Wiernicki – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim .

Franciszek Iwko – prezes Stowarzyszenia Równi wobec Prawa w Gorzowie Wielkopolskim.

Anna Butrym -prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Gorzowie Wielkopolskim.

Grzegorz Wiśniewski – dyrektor Oddziału Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej w Gorzowie Wielkopolskim.

dr hab. inż. Jakub Marcinowski –  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wacław Baczyński – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.

Krzysztof Janus – wieceprezes Unii Laikatu Katolickiego Archidiecezji Częstochowskiej.

Anna Bielecka – prezes Stowarzyszenia Rodziny Katyńskie Oddział Częstochowa.

Anna Rakocz – przewodnicząca Stowarzyszenia Więzionych, Represjonowanych i Internowanych Częstochowa.

Marian Zalewski – przewodniczący  „Solidarność” Rolników Indywidualnych   Ziemi Częstochowskiej.

Anna Dąbrowska – Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy.

Urszula Giżyńska – redaktor naczelny Tygodnika Regionalnego Gazeta Częstochowska.

Lena Kurzak – Związek Sybiraków Oddział Częstochowa.

Jerzy Zimny – Antykomunistyczny Związek Więźniów Politycznych 1939 -1989.

prof. Marian Gabryś – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

prof. Leszek Kuchar – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, matematyk.

prof. Maciej Chorowski – Politechnika Wrocławska.

prof. Krystian Probierz – Politechnika Śląska.

Jadwiga Chmielowska – prezes Ruchu Edukacji Narodowej.

dr hab. Jerzy Nitychoruk – profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Świrski – blogger, były Wiceprezes PAP.

prof. Mariusz Orion Jędrysek

dr Teresa Snopkiewicz Heda

prof. dr hab. Adam Massalski

prof.  Dominik Sankowski

inż. Stanisław Pisarzewski

dr Jan Zaras

dr Cezary Wojtasik

ks. Ignacy Piwowarski

Andrzej Olszewski – żołnierz Armii Krajowej.

prof. Selim Chazbijewicz – politolog.

prof. Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski – biolog ,senator I kadencji

Jacek Adamas – rzeźbiarz.

mec. Lech Obara – prawnik.

Andrzej Starkiewicz – przedsiębiorca.

Henryk Falkowski – nauczyciel historii.

Władysław Kałudziński – przewodniczący Stowarzyszenia Pro Patria.

Stefan Ruchlewicz – przedsiębiorca, były działacz Solidarności.

Alfred Surma – przewodniczący oddziału olsztyńskiego Stowarzyszenia Stop Przemocy.

dr Andrzej Kozłowski – nauczyciel akademicki.

Grzegorz Jurkiewicz – aktor.

Leszek Sobański – dziennikarz.

Bożenna Ulewicz – dziennikarz.

Ryszard Wyczachowski – kawaler krzyża oficerskiego orderu odrodzenia polski, członek NSZZ „Solidarność” KWB Bełchatów, aresztowany i skazany na 3 lata więzienia w latach 1981 – 1983.

Wiesław Zamolski – członek NSZZ „Solidarność”, w latach 1981 – 1983 działacz konspiracyjny.

Kamil Ładziak – wójt gminy Bełchatów.

Danuta Braun – dyrektor szkoły podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim.

Waldemar Wyczachowski – dyrektor ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Transportu Gminy Bełchatów.

Marian Holak – wójt gminy Budziszewice.

Anna Grabek – wiceprzewodnicząca Sejmiku Łódzkiego.

Sławomir Szewczyk –  wicestarosta powiatu tomaszewskiego.

Leon Karwat – członek zarządu powiatu tomaszewskiego.

Izabela Żaczkiewicz – wicewójt gminy Skierniewice.

Waldemar Janus – dyrektor szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach.

Stanisław Stańdo – przewodniczący rady miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Urszula Gawrońska – przewodnicząca klubu Gazety Polskiej w Skierniwicach.

Robert Prokopczyk – członek rady stowarzyszenia pomagającego dzieciom Wspólna Troska w Skierniewicach.

Bolesław Synowiec – sołtys wsi Wojska Nowa, gmina Rawa Mazowiecka.

Jarosław Liński – były wicestarosta skierniewicki, obecnie członek rady powiatu skierniewickiego.

Beata Słojewska – przewodnicząca rady rodziców w Państwowej Szkole Muzycznej w Skierniewicach.

dr Piotr Okoński –  skierniewiczanin, były wicedyrektor szpitala Akademii Medycznej w Łodzi, obecnie dyrektor szpitala w Kutnie.

Jacek Popiński – prezes fundacji grup rekonstrukcyjnych w Rogowie.

Alicja Seliga – dyrektor administracyjny w spółce Elbest Bełchatów.

Marek Wółka – radny sejmiku wojewódzkiego w Łodzi, były wiceprezes, obecnie dyrektor w kopalni Bełchatów.

drukuj