(fot. www.skok.pl)

Komisja Finansów zdecyduje co ze SKOK-ami

Sejmowa komisja finansów publicznych zajmie się dziś nowelizacją ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych.

 

Tymczasem projekt przygotowany przez posłów Platformy Obywatelskiej, zdaniem prezesa Krajowego SKOK Grzegorza Biereckiego, nadaje się do kosza.

 

Szef Spółdzielczych Kas zwrócił uwagę na zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego aż 72 przepisy ustawy, co świadczy o jakości prawa, które zostało przygotowane dla 2,5 mln obywateli. Zwrócił także uwagę na to, że nowelizacja ustawy z 2009 r. jeszcze nie weszła w życie, a już podejmuję się nad nią kolejną nowelizację.

 

„Działalność KAS kredytowych jest regulowana ustawowo w oparciu o ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Ta ustawa z 1995 roku będzie obowiązywać do 27 października, kiedy zostanie zastąpiona nową ustawą z 2009 roku”- informuje Grzegorz Bierecki.

 

Ustawa likwiduje w pełni samodzielność i samorządność spółdzielni, jakimi są kasy – z niepokojem informuje przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej SKOK prof. Adam Jedliński.

 

„Ustawa przyjmuje całkowicie metodę administracyjno-prawną regulacji stosunków gospodarczych, likwidując tym samym w pełni wolność gospodarczą i samorządność działalności tych niezależnych organizacji społecznych i gospodarczych. Co więcej Komisja Finansów Publicznych może przyłączyć KASE SKOK Stefczyka do banku komercyjnego, który jest spółką akcyjną na podstawie dowolnej decyzji urzędnika. Oczywiście mimo, że wpisano to do ustawy, zabieg tak w polskim prawie jest niedopuszczalny. Pomimo niedopuszczalności tego zapisu, wprowadzony on został do projektu”– powiedział Adam Jedliński.

 

Jedliński zwraca także uwagę na zapis w którym nowelizacja wprowadza możliwość działania ustawy wstecz – co jest sprzeczne z Konstytucją.

 

„KASY SKOK Stefczyka muszą cofnąć swoje decyzje wydane na dotychczas obowiązującym prawie i zgodnie z pewną racjonalnością ekonomiczną, albowiem muszą swoje inwestycje dostosować do nowej ustawy. Ustawa nie pozwala jednak na wiele rzeczy, na które pozwala obecnie obowiązująca”- dodał Adam Jedliński.

 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowo działają w prawie 60 krajów świata. System ten oparł się kryzysowi finansowemu i odnosi sukcesy. Kasy w Polsce w 2011 r. wypracowały nadwyżkę w wysokości 84 mln zł, a w pierwszej połowie 2012 r. prawie 64 mln zł.

 

Wypowiedź Grzegorza Biereckiego


Pobierz Pobierz

 

Wypowiedź Adama Jedlińskiego

Pobierz Pobierz

RIRM
drukuj