Komisja Europejska sprzeciwia się działaniom rządu PO wobec toruńskiej geotermii

Komisarz ds. energii, Günther Oettinger w imieniu Komisji Europejskiej odpowiedział na pytanie europosła Mirosława Piotrowskiego dotyczące blokowania w Polsce ze względów politycznych i biurokratycznych inicjatyw obywatelskich takich jak np. poszukiwawczy odwiert geologiczny TG-1 w Toruniu prowadzony przez Fundację Lux Veritatis. Günther Oettinger stwierdził, że działania wobec ten inwestycji są destrukcyjne i zakłócają unijną strategię pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

W związku z tym, że przyznane wcześniej środki na poszukiwanie wód geotermalnych w Toruniu zostały cofnięte przez obecny rząd, mimo że Fundacja Lux Veritatis włożyła z tego tytułu olbrzymie nakłady prof. Mirosław Piotrowski wraz z europosłem Ryszardem Czarneckim skierowali do Komisji Europejskiej pytanie ustne, które brzmiało: Co może uczynić Komisja Europejska, aby zagwarantować niedyskryminowanie przez rządy krajów członkowskich, w tym rząd w Polsce, niezależnych inicjatyw obywatelskich i organizacji zajmujących się odzyskiwaniem energii? Komisarz Oettinger w odpowiedzi stwierdził m.in., że „dyrektywa umożliwia państwom członkowskim ustalenie własnych priorytetów technologicznych oraz własnych środków wspierania energii ze źródeł odnawialnych”.

Zaznaczył, że „Komisja może podjąć działania, aby zapewnić podjęcie przez państwo członkowskie niezbędnych środków dla osiągnięcia wyznaczonego celu, dla utrzymania drogi realizacji celu oraz wdrożenia środków, co do których państwo członkowskie zobowiązało się w krajowym planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”. Oettinger podkreśla, że szczegółowymi działaniami i środkami zarządzają jednak same państwa członkowskie. Do odpowiedzi Oettingera odniósł się profesor Mirosław Piotrowski: Komisarz Oettinger stwierdził również, cytuję: „Jeśli chodzi o decyzje z mocą wsteczną dotyczące dofinansowania energii ze źródeł odnawialnych, Komisja wyjaśniła ostatnio, że nagłe zmiany są destruktywne i zakłócają wszelkie strategie związane z inwestycjami w energię ze źródeł odnawialnych. Należy ich unikać, ponieważ mają szkodliwe skutki dla zaufania inwestorów oraz dla działań dążących do osiągnięcia celów. Komisja wyraziła już zaniepokojenie rozwojem sytuacji w ostatnim czasie w niektórych państwach członkowskich w tym zakresie i będzie nadal ściśle monitorować tę kwestię, mając na względzie dalsze działania na szczeblu UE, jeżeli okażą się one niezbędne – koniec cytatu. Z odpowiedzi komisarza Oettingera jasno wynika, że Komisja Europejska sprzeciwia się działaniom rządu Platformy Obywatelskiej wobec toruńskiej inicjatywy geotermalnej. Działania te określiła jako destruktywne i zakłócające unijną strategię pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Europoseł Mirosław Piotrowski dodaje, że Komisja Europejska sugeruje również podjęcie dalszych działań w tej sprawie na szczeblu unijnym.

Kiedy nie tak dawno w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się seminarium dotyczące odnawialnych źródeł energii w Europie nie sposób było nie zauważyć, że zarówno polskie, jak i zagraniczne media zdecydowanie pominęły kwestię znaczenia geotermii, która wówczas niewątpliwie była meritum sprawy. Większość dziennikarzy nie zainteresował problem możliwości efektywnego wykorzystania tego źródła w Polsce tylko osoba Dyrektora Radia Maryja O. dra Tadeusza Rydzyka. Chęć wywołania sensacji wokół Ojca Dyrektora zagłuszyła wówczas przesłanie i cel seminarium. Karygodną kwestią jest jednak fakt, że wypowiedź Ojca Dyrektora została zniekształcona i zmanipulowana. Niepokoi brak rzetelności dziennikarskiej nie wspominając już o kompletnym braku zainteresowania tematem geotermii, jako dobra zarówno polskiego jak i europejskiego. Przypomnieć należy, że Unia Europejska zdecydowanie popiera wykorzystywanie źródeł odnawialnych w Europie.

 

Dawid Nahajowski, Bruksela

 

* * *

Przypomnijmy prace hydrogeologiczne przy odwiercie geotermalnym w Toruniu zakończyły się dużym sukcesem. Badania potwierdziły wysokie wydajności odnawialnego źródła energii. Przepływ wody wyniósł ponad 320 m sześciennych na godzinę, a temperatura wody ponad 60 st. C. Wartości mogą być wyższe. Wynik pozwala na uzyskanie dużej mocy z energii cieplnej, co sugeruje, że można pozyskiwać odnawialną energię. Jak powiedział prof. Jan Szyszko, były minister środowiska toruńskie odwierty geotermalne to szansa nie tylko dla Torunia i Polski, ale także Europy. Więcej na temat wyników badań poszukujących źródeł odnawialnych Toruniu na stronach internetowych:

https://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=1139355

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111003&typ=po&id=po19.txt.

 

RIRM

drukuj