Kolejny etap prac na Powązkach

Na Stołecznych Powązkach rozpoczyna się dziś kolejny etap poszukiwań szczątków ofiar zbrodni komunistycznych. Prace są prowadzone pod kierownictwem badaczy Instytutu Pamięci Narodowej.

– Dziś rozpoczynamy prace. Będą one prowadzone w miejscu od którego w ostatnim czasie je zakończono. Została rozebrana część chodnika, która oddziela kwaterę „Ł2” od tych nagrobków, które są już zlokalizowane w kierunku płotu. Następnie te prace będą tak kontynuowane, aby wyznaczyć granice tych pochówków więziennych – mówi Andrzej Arseniuk.

W przyszłym tygodniu z kolei będą kontynuowane poszukiwania na terenie aresztu śledczego w Białymstoku.

Prace dotyczące ofiar komunizmu prowadzone są w ramach ogólnopolskiego projektu naukowo-badawczego „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956”.

W przypadku ofiar wydobytych w Warszawie udało się zidentyfikować szczątki wybitnych dowódców AK, m.in. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka i mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora.

RIRM

 

drukuj