fot. WSKSiM

Kolejni absolwenci Master of Business Administration opuszczają mury WSKSiM w Toruniu

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się kolejny rok studiów Master of Business Administration. Studia te adresowane są przede wszystkim do osób na kierowniczych stanowiskach lub do tych, którzy o taką posadę się ubiegają.

Kolejni studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej otrzymali dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration.

– Ten egzamin miał na celu zwymiarowanie, jak przebiegało zdobycie umiejętności, wiedzy i kompetencji, czyli trzech elementów, jakie studenci i absolwenci MBA powinni nabyć. I to w takich dwóch wymiarach: po pierwsze, w wymiarze aksjologicznym, wymiarze organizacyjnym, ale także w wymiarze prakseologicznym. Moim zdaniem studenci wywiązali się z tego bardzo dobrze – powiedział prof. Zbysław Dobrowolski, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i WSKSiM.

Studia podyplomowe MBA podnoszą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania.

– Zajęcia, które odbywaliśmy, nie były konwencjonalne, nie były tradycyjne, ekskatedra. One były prowadzone w zespołach, na zasadzie dyskusji, debaty, wymiany myśli. Mogliśmy się mylić, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, byśmy szukali rozwiązań, poprawnych, w studiach przypadków, które były przeprowadzane w ramach zajęć – zaznaczył Andrzej Jakubowski, absolwent studiów MBA w WSKSiM.

Studia podyplomowe MBA trwają dwa semestry. Adresowane są przede wszystkim do osób na kierowniczych stanowiskach lub do tych, którzy o taką posadę się ubiegają.

– To był świetny czas, nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla wszystkich koleżanek i kolegów z mojej grupy. Faktycznie ten rok bardzo szybko upłynął i myślę, że wyciągnęliśmy mnóstwo wiedzy, mnóstwo doświadczeń – mówił Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, absolwent studiów MBA w WSKSiM.

Kolejne studia Master of Business Administration w WSKSiM w Toruniu rozpoczną się już w tym miesiącu.

TV Trwam News

drukuj